Хоспис МЕДЛАЙН - 24 ч. медицинска помощ

В Хоспис МЕДЛАЙН се предлага 24-часова високо квалифицирана медицинска помощ за възрастни и тежко болни пациенти в модерна и уютна обстановка.

Основната задача на новата структура е да подобри достъпа до специализирана и качествена здравна грижа на пациентите с хронични и инвалидизиращи заболявания, както и да поддържа качеството на живот на болните и техните близки.

Хосписът се намира в сградата на Болница МЕДЛАЙН и разполага с 20 легла. За болните се грижат лекари и психолози, медицински сестри, рехабилитатори, логопеди и социални работници.

Ключово предимство на ХОСПИС МЕДЛАЙН е неговото местоположение в многопрофилно лечебно заведение, което гарантира навременна колаборация с високотехнологичните структури на Болница „МЕДЛАЙН”
В Хоспис „МЕДЛАЙН” могат да бъдат настанени терминално, хронично болни и инвалидизирани пациенти, както български, така и чужди граждани.

Висококачествена помощ

Хоспис МЕДЛАЙН предлага 24-часова високо квалифицирана медицинска помощ за възрастни и тежко болни пациенти. За болните се грижат лекари и психолози, рехабилитатори, логопеди, медицински сестри и социални работници.

Модерна и уютна обстановка

Хосписът се намира в сградата на Болница "МЕДЛАЙН" и разполага с 20 легла в единични стаи и стаи с 4 легла. Обособен е дневен център, в който има стая за почивка, зала за занимания, лоби.

В какво сме уникални?

Ключово предимство на Хоспис "МЕДЛАЙН" е неговото местоположение в многопрофилно лечебно заведение, което гарантира навременна колаборация с високотехнологичните структури и водещи специалисти на Болница МЕДЛАЙН.

Хоспис МЕДЛАЙН предлага медицински и социални услуги, свързани с осигуряване на палиативни грижи за терминално, хронично болни и инвалидизирани пациенти. Палиативните грижи се основават на специални познания, умения и желание за предоставяне на цялостна, координирана и състрадателна грижа на всички хора с напреднал стадий на заболяване и емоционална подкрепа на семействата им.

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УСЛУГИ

24-часова грижа за тежко болни пациенти

 • Денонощно специализирано наблюдение
 • Денонощно обгрижване
 • Изпълнение на назначена медикаментозна терапия
 • Рехабилитиция
 • Хранене

Дневен център за възрастни хора

Това е т.нар. "Детска градина за възрастни". Тук пациентите получават необходимите им високоспециализирани грижи, а семействата им – спокойствието и сигурността, че са поверили близките си в добри ръце.

Дневна високоспециализирана грижа и наблюдение

 • Изпълнение на назначена медикаментозна терапия
 • Рехабилитиция
 • Хранене
 • Провеждане на занимания по интереси
 • Осъществяване на социални контакти

Домашни посещения

За жителите на гр Пловдив и околността е разработена специална програма за обгрижване на възрастни и тежко болни хора в домашни условия. Услугата цели и спомогане за по-бързото възстановяване на пациенти след операция, а на хората със затруднена мобилност - предоставяне на качествена медицинска помощ в дома. Програмата включва:

 • Провеждане на рехабилитационни процедури - масажи, раздвижване, обучение в дейности от ежедневието, трудотерапия и др.
 • Провеждане на физиотерапевтични процедури - електролечение, светлолечение, облекчаване на болката с методи от нетрадиционната медицина и др.
 • Изпълнение на назначена медикаментозна терапия
 • Поставяне на инжекции
 • Поставяне и смяна на системи
 • Поставяне и смяна на катетри и др.

Допълнителни услуги

 • Възможност за извършване на специализирана консултация
 • Възможност за извършване на специализирани изследвания и диагностични процедури
 • Подготовката на документи за ТЕЛК ,НЕЛК и осигуряване на права като лице с увреждания
 • Съдействие при изготвяне на документи за издаване на Протоколи на НЗОК за изпълнение на медикаментозно лечение
 • Съдействие за настаняване в медико-социално заведение
 • Наличие на стаи за придружители на територията на Болница „МЕДЛАЙН”