Beschaffung - Medline Krankenhaus

Архив

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

28.02.2013 (2213)

Във връзка с изпълнението на проект № BG051PO001-2.1.16-0161 - "Повишаване уменията на заетите лица в здравния сектор за работа с информационно-комуникационни технологии – европейският път към модерно, ефективно и качествено здравеопазване", по договор № ESF-2116-06-11004, схема "Квалификация на заети лица - фаза 3", Оперативна ...

Weiterlesen