ХОСПИС МЕДЛАЙН

В ХОСПИС МЕДЛАЙН се предлага 24-часова висококвалифицирана медицинска помощ за възрастни и тежко болни пациенти в модерна и уютна обстановка.

 

Основната задача на новата структура е да подобри достъпа до специализирана и качествена здравна грижа на пациентите с хронични и инвалидизиращи заболявания, както и да поддържа качеството на живот на болните и техните близки. Хосписът се намира в сградата на МБАЛ „МЕДЛАЙН" и разполага с 20 легла.

За болните се грижат лекари и психолози, медицински сестри, рехабилитатори, логопеди и социални работници.

Ключово предимство на ХОСПИС „МЕДЛАЙН" е неговото местоположение в многопрофилно лечебно заведение, което гарантира навременна колаборация с високотехнологичните структури на МБАЛ „МЕДЛАЙН". В ХОСПИС „МЕДЛАЙН" могат да бъдат настанени терминално, хронично болни и инвалидизирани пациенти, както български, така и чужди граждани.