Въпроси и отговори

Въпрос: Какъв е следоперативния период при холецистектомия

Отговор: В зависимост от вида на приложената оперативна техника -конвенционален или лапароскопски /безкръвен/.
При втория вид на оперативно лечение пациента се изписва след 24 часа.