МБАЛ Медлайн разкрива длъжност - Лекар, специализант по хирургия

11.10.2017 (550)

Във връзка с чл.17, ал.1 от Наредба №1 / 22.01.2015 година на
Министерство на здравеопазването,
за придобиване на специалност в системата на здравеопазването,

МБАЛ Мед лайн клиник АД, гр. Пловдив разкрива следните длъжности:


1. "Лекар,
специализант по хирургия
"
Желаещите кандидати, трябва да предоставят следния набор от документи:

  • Заявление
  • Диплома за завършено висше медицинско образование
  • Автобиография - (европейски формат)

Документите ще се приемат в срок до 16.10.2017 година, включително, в Администрация, втори етаж.

След приключване приема на документите, одобрените кандидатите ще бъдат поканени за събеседване с комисия.

За допълнителна информация: Тел.0878 656 684

гр. Пловдив, 11.10.2017 година