Clinical pathways NHIF Medline

Clinical pathways NHIF Medline

Medline Hospital has a contract with the National Health Insurance Fund for the following pathways:

КП № 26 Заболявания на горния гастроинтестинален тракт, при лица над 18 години

КП №27 Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност, при лица над 18 години

КП № 28 Високо специализирани интервенционални процедури при заболявания гастроинтестиналния тракт, при лица над 18 години

КП № 29 Болест на Крон и улцерозен колит, при лица над 18 години

КП № 30 Заболявания на тънкото и дебелото черво, при лица над 18 години

КП № 31 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт, при лица над 18 години

КП № 32 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума, при лица над 18 години

КП № 33 Заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума, при лица над 18 години

КП № 34 Декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза), при лица над 18 години

КП № 36 Хронични чернодробни заболявания, при лица над 18 години

КП № 47.1 Нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение с насочване за ранна коронарография и болничен престой до 1 ден, при лица над 18 години

КП №47.2 Нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение без насочване за ранна коронарография и с минимален болничен престой 3 дни, при лица над 18 години

КП № 50 Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с фибринолитик, при лица над 18 години

КП № 52 Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност ІІІ и ІV функционален клас без механична вентилация, при лица над 18 години

КП № 56 Ритъмни и проводни нарушения, при лица над 18 години

КП № 59 Белодробен тромбемболизъм без фибринолитик, при лица над 18 години

КП № 60 Белодробен тромбемболизъм с фибринолитик, при лица над 18 години

КП № 74 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика, при лица над 18 години

КП № 104. Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години

КП № 106. Заболявания на щитовидната жлеза

КП № 108. Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица над 18 години

КП № 110. Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица над 18 години

КП № 112. Метаболитни нарушения при лица над 18 години
КП № 129 Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма, при лица над 18 години и под 18 години

КП № 130 Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми, при лица над 18 години и под 18 години

КП № 142 Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания, при лица над 18 години и под 18 години

КП № 143 Интензивни грижи при бременност с реализиран риск(под 20г.с.), при лица над 18 години и под 18 години

КП № 144 Стационарни грижи при бременност с повишен риск преди 36 гестационна седмица, при лица над 18 години

КП № 145 Нерадикално отстраняване на матката, при лица над 18 години и под 18 години

КП № 146 Радикално отстраняване на женски полови органи, при лица над 18 години и под 18 години

КП № 147 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи, при лица над 18 години и под 18 години

КП № 148 Оперативни процедури за задържане на бременност след хабитуални (поне 2) аборта и/или многоплодна бременност и/или ин витро оплождане и/или състояние след операция на маточната шийка (конизация, ампутация или трахеотомия), при лица над 18 години и под 18 години

КП № 149 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи, при лица над 18 години и под 18 години

КП № 150 Корекции на тазова (перинеална) статика и/или незадържане на урината при жената, при лица над 18 години и под 18 години

КП № 151 Диагностични процедури и консервативно изследване на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход, при лица над 18 години и под 18 години

КП № 152 корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената, при лица над 18 години и под 18 години

КП № 156 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

КП № 157 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години

КП № 158 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години

КП № 159 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години

КП № 160 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

КП № 161 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години

КП № 162 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години

КП № 163 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години

КП № 164 Оперативни процедури върху апендикс, при лица над 18 години и под 18 години

КП № 165 Хирургични интервенции за затваряне на стома, при лица над 18 години и под 18 години

КП № 166 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство, при лица над 18 години и под 18 години

КП № 167 Оперативни процедури при хернии, при лица над 18 години и под 18 години

КП № 168 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация, при лица над 18 години и под 18 години

КП № 169 Конвенционална холецистектомия, при лица над 18 години и под 18 години

КП № 170 Лапароскопска холецистектомия, при лица над 18 години и под 18 години

КП № 171 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища, при лица над 18 години и под 18 години

КП № 173Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест, при лица над 18 години и под 18 години

КП № 175 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност, при лица над 18 години и под 18 години

КП № 176 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години

КП № 178 Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции, при лица над 18 години и под 18 години

КП № 179 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M 0-1, при лица над 18 години и под 18 години

КП № 180 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия, при лица над 18 години и под 18 години

КП № 181 Оперативно лечение при остър перитонит, при лица над 18 години и под 18 години

КП №182 Операривно лечение при интраабдоминални абсцеси, при лица над 18 години и под 18 години

КП № 183 Консервативно лечение при остри коремни заболявания, при лица над 18 години

КП № 184 Животозастрашаващи инфекции на меките тъкани – хирургично лечение, при лица над 18 години и под 18 години

КП № 185 Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания, при лица над 18 години и под 18 години

КП № 187 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години и под 18 години

КП № 188 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност, при лица над 18 години и под 18 години

КП № 189 Хирургично лечение при надбъбречни заболявания, при лица над 18 години

КП № 204 Периферни и черепномозъчни нерви ( екстракраниална част ) – оперативно лечение, при лица над 18 години и под 18 години

КП № 212. Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена

КП № 214.1. Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания

КП № 214.2. Спешни състояния в гръдната хирургия

КП № 215 Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник за процедури , при лица над 18 години и под 18 години

КП № 216 Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става, при лица над 18 години и под 18 години

КП № 217 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност, при лица над 18 години и под 18 години

КП № 218 Малки оперативни процедури на таза и долния крайник, при лица над 18 години и под 18 години

КП № 220 Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник за травматологични процедури , при лица над 18 години и под 18 години

КП № 222 Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник, при лица над 18 години и под 18 години

КП № 223 Малки оперативни процедури на раменния пояс и горен крайник, при лица над 18 години и под 18 години

КП № 225 Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години