Д-р Евгений Стателов

Ортопедия и травматология
Д-р Евгений Стателов

Д-р Евгений Стателов е лекар специалист в отделението по ортопедия в МБАЛ Медлайн в Пловдив.

Завършва медицина в Медицинския университет в Пловдив през 1969 г. Специалност по ортопедия и травматология придобива през 1976 г.

Притежава сертификати за ендопротезиране на тазобедрена и колянна става, за лечение на усложнения и ендопротезиране и за детска ортопедия от участие в национална конференция.
В продължение на 6 години е директор на МБАЛ-Пловдив /2000 - 2006 г./ Преди и след това практикува в отделението по ортопедия в същата болница.

В МБАЛ Медлайн работи от 2010 г.

Ортопед