Д-р Явор Симеонов

Анестезиология и Интензивно лечение
Д-р Явор Симеонов

Д-р Явор Николов Симеонов е анестезиолог с дългогодишен опит.

Име Симеонов, Явор Николов
Адрес ул. Васил Соколов 7; ет.3 ап 6; гр. Пловдив 4000, България
Телефон 0888930927
Факс  
E-mail DR_YAVOR_SIM@ABV.BG
   
Националност Българин
Дата на раждане 4 Септември 1970 година
   
Трудов стаж  
   
Дати (от-до) От 07.01.2008г. до 30.04.2009 г.
   
Име и адрес на работодателя МБАЛ –АД гр. Пловдив
Вид на дейността или сферата на работа Медицина
   
Заемана длъжност Ординатор - ОАРИЛ
   
   
Дати (от-до) От 17.06.1998г. до 11.11.2007 г.
Име и адрес на работодателя МБАЛ –АД гр. Монтана
   
Вид на дейността или сферата на работа Медицина
   
Заемана длъжност Ординатор - ОАРИЛ
Дати (от-до) От 01.04.1998 до 17.06.1998 година
Име и адрес на работодателя Община Монтана - администрация
Вид на дейността или сферата на работа Контрол здравни заведения
Заемана длъжност Гл. Специалист координация здравни заведения
Основни дейности и отговорности  
Дати (от-до) От 03.11. 1997г. до 01.04.1998 г.
Име и адрес на работодателя С. Мадан; община Бойчиновци
Вид на дейността или сферата на работа  
Заемана длъжност Завеждащ СЗУ - лекар
Основни дейности и отговорности  
Дати (от-до) От 04.11.1996 г. до 01.10.1997 г.
Име и адрес на работодателя гр. Бойчиновци - Поликлиника
Вид на дейността или сферата на работа  
Заемана длъжност лекар
Основни дейности и отговорности  
Образование и обучение
Дати (от-до) От 15.09.1984 г. до 15.05.1988г.
Име и вид на обучаващата или образователната организация Природо-математическа гимназия; гр.Монтана
Основни предмети/застъпени професионални умения Усилено изучаване на физика
Наименование на придобитата квалификация  
Ниво по националната класификация (ако е приложимо)  
Дати (от-до) От 17.09.1990 г. до 29.09.1996г.
Име и вид на обучаващата или образователната организация М У - гр. Плевен
Основни предмети/застъпени професионални умения  
Наименование на придобитата квалификация Висше медицинско образование – Лекар
Ниво по националната класификация (ако е приложимо)  
 
Майчин език Български
Други езици Руски - писмено и говоримо
Организационни умения и компетенции
Координация, управление и администрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.
Притежавам умения за работа в екип. Спортувам редовно.
Технически умения и компетенции
Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.
Владея много добре Windows
Свидетелство за управление на МПС Да - кат.В
Допълнителна информация
Приложения - Диплома за завършено висше медицинско образование.
- Диплома за придобита специалност по "Анестезиология и интензивно лечение"

Анестезиолог