Д-р Васил Велев

Гастроентерология
Д-р Васил Велев

Д-р Васил Христов Велев е специалист в отделението по гастроентерология в МБАЛ Медлайн.

Средно образование придобива в Езикова гимназия Иван Вазов в Пловдив.
Завършва медицина в Медицинския университет в София през 2004 г. От 2009 до 2013 г. специализира "Гастроентерология" в МБАЛ- Пловдив. Специалност придобива през 2014 г.

Професионални умения:
- Конвенционална ехография - I ниво
- Доплер ехография- II ниво
- Абдоминална ехограхия
- Диагностика и терапевтична ендоскопия - I и II ниво

От 2005 до 2010 г. работи в МБАЛ-Карлово. Започва работа в Болница Медлайн през 2010 г.

Гастроентеролог