Д-р Даниела Чифчийска

Клинична патология
Д-р Даниела Чифчийска

Д-р Даниела Чифчийска е началник Лаболатория по клинична патология в МБАЛ Медлайн.

Завършва медицина в Карловия университет в Прага, Чехия през 1983 г. Специалност по патологоанатомия и цитопатология придобива в София през 1992 г.

В периода 1983-1987 г. работи като асистент в катедрата по анатомия и хистология в Медицинския университет в Пловдив. От 1987 до 1999 г. е лекар в патологоанатомично отделение в Пловдивския онкологичен диспансер. След това в продължение на 8 години работи в кабинет по клинична патология в ДКЦ Филипополис.

От 2008 г. е началник на Лаборатория по клинична патология в МБАЛ Медлайн в Пловдив.

Патолого-анатом