Д-р Милко Милушев

Хирургия
Д-р Милко Милушев

Д-р Милко Милушев завършва медицина в Медицинския университет в Пловдив през 1993 г. Специалност по хирургия придобива през 2015 г. Изкарва следдипломни квалификации в областта на спешната медицина и на медицината при бедствени ситуации и масови поражения.

В хирургично отделение на МБАЛ Медлайн работи от 2012 г. След дипломирането си през 1993-1994 г. работи като участъков терапевт в Лъки. От 1995 г. до 2008 г. е началник на Медицинската служба в жандармерийска част в Пловдив към МВР. От 2008 до 2012 г. е на работа в хирургично отделение в МБАЛ-Асеновград.

Хирург