Д-р Ася Кънева

Клинична лаборатория
Д-р Ася Кънева

Д-р Ася Кънева работи в отделение Клинична лаборатория на МБАЛ Медлайн в Пловдив.

Клинична лаборатория