Д-р Христо Христов

Образна диагностика
Д-р Христо Христов

Д-р Христо Христов е специалист по образна диагностика в МБАЛ Медлайн.

Завършва медицина в Медицинския университет в Плевен през 1999 г. Специалност по образна диагностика придобива през 2010 г.

Притежава сертификати за образна диагностика на млечна жлеза, за компютърна томография и за ехография.
В МБАЛ Медлайн започва работа през 2011 г.

Рентгенолог