Д-р Маргарита Вачева-Шилева

Анестезиология и Интензивно лечение
Д-р Маргарита Вачева-Шилева

Д-р Маргарита Вачева-Шилева е специалист в Отделението по анестезиология и интензивно лечение.

Завършва медицина в Медицинския университет в Пловдив. Специалност по анестезиология и интензивно лечение придобива през 1987 г. Има сертификати в областта на анестезиология и интензивните грижи от следдипломни специализации и квалификационни курсове.

В продължение на 30 години е работила в Отделението по анестезиология и интензивно лечение в МБАЛ Пловдив. Практикувала е в частни лечебни заведения в Пловдив. От май 2015 г. е в Отделението по анестезиология и интензивно лечение на МБАЛ Медлайн.

Анестезиолог