Д-р Анита Джуркова

Клинична лаборатория
Д-р Анита Джуркова

Д-р Анита Джуркова е специалист в Клинична лаборатория към МБАЛ Медлайн.

Завършва медицина в Медицински университет Пловдив. Взема 3 специализации – по обща медицина – през 2006 г., по клинична лаборатория – 2011 г. и по здравен мениджмънт – през 2014 г.

Притежава множество сертификати от следдипломни специализации и квалификации в областта на лабораторната медицина.

В Клиничната лаборатория към болница Медлайн работи от 2013 г. Преди това работи в самостоятелна практика като общопрактикуващ лекар в Пловдив. В момента продължава да приема пациенти и като семеен доктор в Медицински център-1.

Клинична лаборатория