Клинична лаборатория в Болница Медлайн

МБАЛ Медлайн разполага с високоспециализирана и модерна Клинична лаборатория, в която се извършва широка гама изследвания 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Клиничната лаборатория е акредитирана с най-висока оценка от Министерството на здравеопазването на Република България.

Лабораторията работи с НЗОК, с частни здравноосигурителни фондове, корпоративни клиенти в рамките на профилактичната програма на болницата и с пациенти от платения прием.

Безопасността за здравето на пациентите е гарантирана чрез използването на игли и епруветки за еднократна употреба (затворена система за взимане на кръв) при стриктно спазване на правилата за вътреболнична хигиена. Малки деца и бебета също могат да бъдат изследвани, тъй като апаратурата има възможност за извършване на голям брой анализи от малки обеми кръв.

Д-р Ася Кънева
Д-р Ася Кънева

Клинична лаборатория

Д-р Анита Джуркова
Д-р Анита Джуркова

Клинична лаборатория

Резултати от изследвания

Можете да получите своята парола за достъп на Локална регистратура Клинична лаборатория.
Важно! Парола и потребителско име не могат да бъдат предоставяни по е-mail или телефон. Те се получават лично с оглед запазване конфиденциалност на личните данни и информация от изследвания.

Вижте Лабораторните изследвания тук >>>

Вижте Пакетите тук >>>