Отделение Ортопедия и травматология

Д-р Янаки Янакиев
Д-р Янаки Янакиев

Ортопед-Травматолог,
Началник на отделение по ортопедия и травматология в МБАЛ Медлайн

Д-р Дияна Милчева-Недевска
Д-р Дияна Милчева-Недевска

Педиатър

Д-р Пенко Кацарски
Д-р Пенко Кацарски

Ортопед-Травматолог

Д-р Спас Димитров
Д-р Спас Димитров

Специализант

Д-р Власе Попоски
Д-р Власе Попоски

Специализант

В Отделение Ортопедия и Травматология в болница Медлайн се извършва успешно реконструктивна и пластична хирургия на опорно-двигателния апарат.

 • Възстановяване и корекции на следтравматични функционални и пластични дефекти на костите и меките тъкани
 • Лечение на нелекувани или неправилно лекувани увреди на опорно-двигателния апарат
 • Удължаване на крайници и части от скелета
 • Сухожилна и мускулна пластика
 • Свободна и несвободна кожна пластика в областта на опорно-двигателния апарат
 • Свободен тъканен трансфер в областта на опорно-двигателния апарат
 • Възстановяване на периферни нервни увреди в областта на опорно-двигателния апарат
 • Подмяна на тазобедрена става:
  - Извършва се първично и ревизионно ендопротезиране, като се използват най-съвременните достижения на хирургичните техники – минимално инвазивни методи за тазобедрено ендопротезиране, най-съвременните достижения в технологиите на ставните импланти.

Дейността в отделението обхваща почти всички области на специалността Ортопедия и травматология:

 • оперативно лечение на фрактури и изкълчвания на крайниците, таза и гръбначния стълб
 • остеопоротични фрактури
 • ендопротезиране на тазобедрена, колянна и раменна става
 • хирургично лечение на вродените деформации на опорно-двигателния апарат, включително на гръбначния стълб след травми и заболявания
 • спортна травматология и артроскопска хирургия на големите стави
 • миниинвазивна хирургия на костите и ставите
 • реконструктивна хирургия при посттравматични усложнения
 • консервативно лечение на постменопаузалната и сенилната остеопороза, както и на дегенеративните и възпалителни ставни и костни заболявания.