МБАЛ Медлайн Клиник

Медлайн е многопрофилна болница за активно лечение. В болницата има отделения по хирургия, гинекология, ортопедия и травматология, ендокринология, урология, кардиология, гастроентерология, анестезиология и интензивно лечение, отделение по образна диагностика, клинична патология. МБАЛ Медлайн Клиник разполага с модерно оборудвани операционни зали, снабдени с висококачествена съвременна медицинска апаратура.

За пациентите са осигурени луксозно обзаведени стаи, осигуряващи комфортно пребиваване при лечение. Всяка стая разполага със съвременно обзавеждане и апаратура, климатик, хладилник, телевизор и луксозна баня и тоалетна. В болница Медлайн работи висококвалифициран медицински екип, който се грижи за качественото и професионалното лечение на нейните пациенти, както и за полагането на денонощни грижи за пребиваващите в нея.

Във връзка с чл. 17, ал. 1 от Наредба 1 от 22.01.2015 г. За придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

В Лечебното заведение са определени свободни работни места за лекари специализанти по трудово правоотношение, както следва:

1. Отделение по Ендокринология - 2 свободни места
2. Отделение по Гастроентерология - 2 свободни места
3. Гинекологично отделение - 1 свободно място

Обявена е открита процедура по ЗОП

ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, ОБЩОБОЛНИЧНИ КОНСУМАТИВИ, ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ И ДЕЗИНФЕКТАНТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ МЕД ЛАЙН КЛИНИК АД – ПЛОВДИВ!

Вижте повече >>>

С оглед разширяване на дейността Болница МЕДЛАЙН
търси да назначи
:

* Медицинска сестра
* Специализанти по Хирургия

 

Медлайн Клиник Медлайн Болница Медлайн Болница Медлайн Медлайн Кафе-ресторант в Всичко за клиента Medline

Болница Медлайн е първата клиника по пластична, естетична и реконструктивна хирургия, хирургия при наднормено тегло, урологични и сексуални смущения и лечение на УНГ болести в България, която предлага цялата гама от методи и техники за извайване на перфектно тяло и лице и повишаване качеството на живот. Болницата е създадена през 2005 година от гръцки и български хирурзи, които имат богат опит в пластичната хирургия и борбата със затлъстяването, урологията и андрологията.

Болничното лечение в Medline Clinic се осъществява в отделенията по различните медицински специалности (виж меню Отделения). Извънболничното лечение се осъществява в Диагностично-консултативен център "МЕДЛАЙН", разполагащ с всички лекарски кабинети за първични и консултативни прегледи. ДКЦ-то работи в тясна връзка с отделенията на болницата. Има договор с НЗОК.

 

Екипът на МБАЛ Медлайн Клиник Ви желае крепко здраве!

Видео