Профил на купувача

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

28.02.2013 (11826)

Във връзка с изпълнението на проект № BG051PO001-2.1.16-0161 - "Повишаване уменията на заетите лица в здравния сектор за работа с информационно-комуникационни технологии – европейският път към модерно, ефективно и качествено здравеопазване", по договор № ESF-2116-06-11004, схема "Квалификация на заети лица - фаза 3", Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", се открива процедура за избор на изпълнител за провеждане на обучения.

Документи:

» Образец на декларация на кандидата по чл. 22, ал. 2, т. 1
» Образец на изисквания към офертите от ПМС №69/11.03.2013 г.
» Методика за оценка на оферти
» Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител
» Оферта
» Договор /проект/
» Публична покана 1 / 31.10.2013 г.

Партньори
Alchemist Residence Philippopolis Пластична хирургия - Д-р Ангел Енчев Фондация Качество на Живот във FaceBook Mercedes Benz Stratis Gabriel - Cosmetic & Reconstructive Microsurgery Sonico Sotiris Gavriil Вашите гени за Вашето здраве
Интернет страница от БЛГР