Профил на купувача

Обществена поръчка за периодични доставки на лекарствени продукти

06.04.2016 (14696)

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ ПО ЗАЯВКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И ДЕЗИНФЕКТАНТИ ЗА НУЖДИТЕ НА “МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ МЕД ЛАЙН КЛИНИК” АД, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, район „Централен”, ул.„Филип Македонски” №37, ет.4, с ЕИК №201964523, С 3 (ТРИ) ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

Дата: 06.04.2016 г. в 17:30 часа

Лице за контакт: Трендафилка Проданова - 0879 607 670

 

Решение за обявяване на процедурата публикувано в АОП № 725750 / 05.04.2016г.

кликни тук >>> http://www.aop.bg

Обявление за обществената поръчка публикувано в АОП № 725753 / 05.04.2016г.

кликни тук >>> http://www.aop.bg

 

Съобщение до средствата за масово осведомяване

Съобщение до СМИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ И УКАЗАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА УЧАСТИЕ

Документация и указания

ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБРАЗЦИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

Изтегли Документация и образци

 

ПРОТОКОЛ №1 на комисията разгледала документите за подбор и техническите предложения на участника и обявяване на датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения.

Протокол номер 1 на комисията, разгледала документите

Дата: 02.08.2016 г. в 17:00 часа

 

ПРОТОКОЛ №2 с вх.№27 от 12.08.2016 г. на комисията за разглеждане на ценовите предложения

Протокол 2 на комисията за разглеждане ценовите предложения

Дата: 12.08.2016 г. в 14:00 часа

 

РЕШЕНИЕ №40 от 12.08.2016 г. за класиране

Решение за класиране

Дата: 12.08.2016 г. в 14:30 часа

 

Договор за възложена обществена поръчка по Обособена позиция №1

Договор за ОП по Обособена позиция 1

Дата: 21.09.2016 г. в 17:00 часа

 

Договор за възложена обществена поръчка по Обособена позиция №2

Договор за ОП по Обособена позиция 2

Дата: 21.09.2016 г. в 17:00 часа

 

Договор за възложена обществена поръчка по Обособена позиция №3

Договор за ОП по Обособена позиция 3

Дата: 21.09.2016 г. в 17:00 часа

Партньори
Alchemist Residence Philippopolis Пластична хирургия - Д-р Ангел Енчев Фондация Качество на Живот във FaceBook Mercedes Benz Stratis Gabriel - Cosmetic & Reconstructive Microsurgery Sonico Sotiris Gavriil Вашите гени за Вашето здраве
Интернет страница от БЛГР