Procurement

Procurement - Medline Hospital

Архив

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

28.02.2013 (11591)

Във връзка с изпълнението на проект № BG051PO001-2.1.16-0161 - "Повишаване уменията на заетите лица в здравния сектор за работа с информационно-комуникационни технологии – европейският път към модерно, ефективно и качествено здравеопазване", по договор № ESF-2116-06-11004, схема "Квалификация на заети лица - фаза 3", Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", се открива ...

Read More
Partnesrs
Alchemist Residence Philippopolis Plastic Surgery - Dr. Angel Enchev Quality of Life Foundation in FaceBook Mercedes Benz Stratis Gabriel - Cosmetic & Reconstructive Microsurgery Sonico Sotiris Gavriil Вашите гени за Вашето здраве
Website by BLGR