Оur laws

Оur laws

Болница Медлайн вярва, че:

  • Качеството на услугите, които предлагаме в областта на пластичната хирургия, са най-дълготрайната ни инвестиция в здравето на пациента
  • Професионалният опит на лекарския екип и висококвалифицираният персонал са най- ценният ни ресурс
  • Европейските стандарти на обслужване и новите хирургични методи, които въвеждаме в медицинската практика и наука , са най-големият ни капитал


Болница Медлайн работи за:

  • Пълна информираност на пациента за хирургичните техники и процедури,от които се нуждае
  • Движещата сила на пластичната хирургия да е прилагането на иновационните идеи и съвременните методи
  • Прозрачен и лоялен бизнес, който спазва законите на страната и следва социално отговорната си мисия към обществото


Болница Медлайн гарантира, че:

  • Продуктите, които използваме, са високо технологични и безопасни за здравето и живота на пациента
  • Методите, които прилагаме, са изпълнени професионално и дават максимално добър естетически резултат
  • Законите, по които работим в клиниката, са: дискретност, комфорт и разумни цени
Partnesrs
Alchemist Residence Philippopolis Plastic Surgery - Dr. Angel Enchev Quality of Life Foundation in FaceBook Mercedes Benz Stratis Gabriel - Cosmetic & Reconstructive Microsurgery Sonico Sotiris Gavriil Вашите гени за Вашето здраве
Website by BLGR