News

Медлайн разкрива длъжност - Лекар, специализант по Ендокринология

Медлайн разкрива длъжност - Лекар, специализант по Ендокринология

Във връзка с чл.17, ал.1 от Наредба №1 / 22.01.2015 година на Министерство на здравеопазването,
за придобиване на специалност в системата на здравеопазването,
МБАЛ Мед лайн клиник АД, гр. Пловдив разкрива следните длъжности:

1. "Лекар,
специализант по ендокринология
"
- 1 длъжност

Желаещите кандидати, трябва да предоставят следния набор от документи:

  • Заявление
  • Диплома за завършено висше медицинско образование
  • Автобиография - (европейски формат)

Документите ще се приемат в срок до 09.01.2019 година, включително, в Администрация, втори етаж.

След приключване приема на документите, одобрените кандидатите ще бъдат поканени за събеседване с комисия.

За допълнителна информация: Тел.0878 656 684

гр. Пловдив, 02.01.2019 година

Partnesrs
Alchemist Residence Philippopolis Plastic Surgery - Dr. Angel Enchev Quality of Life Foundation in FaceBook Mercedes Benz Stratis Gabriel - Cosmetic & Reconstructive Microsurgery Sonico Sotiris Gavriil
Website by BLGR