Отделения

Клинична лаборатория в Болница Медлайн

Лабораторни изследвания в Клинична лаборатория Медлайн

МБАЛ Медлайн разполага с високоспециализирана и модерна Клинична лаборатория, в която се извършва широка гама изследвания 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Клиничната лаборатория е акредитирана с най-висока оценка от Министерството на здравеопазването на Република България.

Лабораторията работи с НЗОК, с частни здравноосигурителни фондове, корпоративни клиенти в рамките на профилактичната програма на болницата и с пациенти от платения прием. Висококвалифицираният екип на Клинична лаборатория консултира безплатно пациентите при назначаването на изследвания и интерпретацията на получените резултати.

В Клиничната лаборатория на МБАЛ Медлайн се правят изследвания - пълна кръвна картина с 22 показателя, изследване на специфични белтъци и маркери на възпалението, електролити, липиден профил, субстрати и ензими, хормонални изследвания - хормони, туморни маркери, метаболитни маркери и лекарства, хепатитни маркери, кардиологични маркери, хемостазни изследвания, кръвно-газов анализ, вирусологични маркери, уринни изследвания, тест за бременност, тест за окултно кървене и др. 

Лабораторни изследвания - подробно описание и цени:

 • Гамата от предлагани изследвания се допълва постоянно!

 

Молекулярна диагностика

 • Човешки папилома вирус /HPV/ (Високорискови типове) - 60.00 лв.
 • Хламидия ДНК /PCR/ тест - 35.00 лв.
 • Хепатит B /HBV/ ДНК количествен - 150.00 лв.
 • Хепатит C / HCV / РНК количествен - 180.00 лв.
 • HCV генотип - 260.00 лв.
 • Туберкулоза ТВ ДНК - 40.00 лв.

Имунологична диагностика

 • С- реактивен протеин - 4.50 лв.
 • AST - 4.50 лв.
 • WR (Ревматоиден фактор) - 4.50 лв.
 • IgG - 7.00 лв.
 • IgM - 7.00 лв.
 • IgA - 7.00 лв.
 • IgE Total - 14.00 лв.
 • Серумен комплемент С3- фракция - 6.00 лв.
 • Серумен комплемент С4- фракция - 6.00 лв.
 • ANA /Анти-нуклеарни антитела/ - 16.00 лв.
 • Анти двойноверижна ДНК/ ds DNA / - 16.00 лв.
 • Анти SS-A/Ro/ - 16.00 лв.
 • Анти SSB/La - 16.00 лв.
 • Aнти Sm/RNP - 16.00 лв.
 • Анти Scl - 70 - 16.00 лв.
 • Анти Jo - 1 - 16.00 лв.
 • Анти-хистонови антитела /HITS/ - 16.00 лв.
 • ASMA /антигладкомускулни антитела/ - 28.00 лв.
 • АМА/антимитохондриални антитела М2 IgG/ - 16.00 лв.
 • pANCA-МPO/p-антинеутрофилни цитоплазмени антитела - 15.00 лв.
 • cANCA /anti - PR3/ - 15.00 лв.
 • Анти - Gliadin IgA/IgG - 16.00 лв.
 • Анти - Tъканна трансглутаминаза IgA - 16.00 лв.
 • Анти - Овариални Антитела - 16.00 лв.
 • Анти - Спермални Антитела - 16.00 лв.
 • Анти - Фосфолипидни антитела /комплексно/ - 50.00 лв.
 • Анти - Кардиолипин IgG - 16.00 лв.
 • Анти - Кардиолипин IgM - 16.00 лв.
 • Анти - ß 2 GP1 - 16.00 лв.
 • Анти - Протромбин антитела IgG - 16.00 лв.
 • Анти - Протромбин антитела IgM - 16.00 лв.
 • Анти - Фосфатидил Серин IgG/IgM - 15.00 лв.
 • Анти - Фосфатидил Инозит IgG/IgM - 15.00 лв.
 • Анти - Фосдатидна киселина IgG/IgM - 15.00 лв.
 • AMH /MIS /Анти - Мюлеров хормон/ - 30.00 лв.
 • Анти - интерферон α /anti- IFN -alpha/ - 45.00 лв.
 • Aнти - интерферон ?/anti- IFN -gamma/ - 45.00 лв.
 • Квантиферонов тест за ТБК - 95.00 лв.
 • Туберкулоза IgG антитела - 13.00 лв.
 • anti CCP /анти цикличен цитрулинов пептид/ - 21.00 лв.

Серологична диагностика

 • Syphilis - RPR - 5.00 лв.
 • Syphilis - TPHA - 10.00 лв.
 • Syphilis /Трепонема/ IgG + IgM - 13.00 лв.
 • Анти HAV IgM / Хепатит А / - 15.00 лв.
 • HBsAg / хепатит В / - 11.00 лв.
 • Anti-HBs - 14.00 лв.
 • HBe Ag - 13.00 лв.
 • Aнти-HBe - 13.00 лв.
 • Aнти HBc IgM /CORE M/ - 15.00 лв.
 • Анти HBc - Total (CORE) - 14.00 лв.
 • Anti HCV / хепатит C / - 14.00 лв.
 • HDV /Хепатит D/ - 16,00 лв
 • СПИН (HIV 1/2) - 13.00 лв.
 • Цитомегаловирус IgM - 13.00 лв.
 • Цитомегаловирус IgG - 13.00 лв.
 • Рубеола вирус IgM - 13.00 лв.
 • Рубеола вирус IgG - 13.00 лв.
 • Helikobacter Pylori IgG - 13.00 лв.
 • Mycoplasma pneumoniae IgG - 16.00 лв.
 • Mycoplasma pneumoniae IgM - 16.00 лв.
 • EBV VCA IgG /Ебщайн бар вирус/ - 16.00 лв.
 • ЕBV VCA IgM/ Ебщайн бар вирус / - 16.00 лв.
 • Грип вирус А /Influenza A/ IgG - 16.00 лв.
 • Грип вирус А /Influenza A/ IgA - 16.00 лв.
 • Грип вирус В /Influenza B/ IgG - 16.00 лв.
 • Грип вирус В /Influenza B/ IgA - 16.00 лв.
 • HSV /Херпес симплекс вирус/ IgM- тип 1 - 16.00 лв.
 • HSV /Херпес симплекс вирус/ IgG - тип 1 - 16.00 лв.
 • HSV /Херпес симплекс вирус / IgM- тип 2 - 16.00 лв.
 • HSV /Херпес симплекс вирус / IgG - тип 2 - 16.00 лв.
 • VZV /Варицела зостер вирус/ IgM - 16.00 лв.
 • VZV /Варицела зостер вирус/ IgG - 16.00 лв.
 • HHV-6 /Човешки херпесен вирус/ - 45.00 лв.
 • Measles IgM /дребна шарка морбили/ - 16.00 лв.
 • Measles IgG /дребна шарка морбили/ - 16.00 лв.
 • Mumps IgM / Паротит /заушка/ - 16.00 лв.
 • Коклюш /Bordetella pertussis/ IgM - 13.00 лв
 • Бруцелоза IgM /ELISA/ - 16.00 лв.
 • Borellia IgG /Лаймска болест / - 16.00 лв.
 • Borellia IgM / Лаймска болест / - 16.00 лв.
 • Rickettsia conorii /Марсилска треска/ IgG - 16.00 лв.
 • Rickettsia conorii /Марсилска треска/ IgM - 16.00 лв.
 • Лептоспироза IgM - 16.00 лв.
 • Echovirus IgG - 17.00 лв.
 • Coxackie Virus B IgM - 16.00 лв.
 • H.pylori антиген /изпражнение ELISA/ - 25.00 лв
 • H.pylori антиген /Фекален Тест/ - 16.00 лв.
 • Coxiella burnetii/ Q треска/ IgM фаза 2 - 16.00 лв.
 • Coxiella burnetii/ Q треска/ IgG фаза 2 - 16.00 лв.
 • Legionella pneumophila serogroup 1 (уринен тест) - 16.00 лв.
 • Rotavirus Ag /Фекален Тест/ - 16.00 лв.
 • Аденовирус /Фекален Тест/ - 16.00 лв.
 • Campylobacter /Фекален Тест/ - 16.00 лв.
 • Salmonella /Фекален Тест/ - 16.00 лв.
 • E. Coli 0157:H7 /Enterohemorrhagic/ Фекален Тест - 16.00 лв.
 • Listeria / monocytogenes (Фекален Тест) - 16.00 лв.

Изследване на хламидии

 • Хламидия Trach.- IgM /ELISA/ - 13.00 лв.
 • Хламидия Trach.-IgG /ELISA/ - 13.00 лв.
 • Хламидия Trach.- IgA /ELISA/ - 13.00 лв.
 • Хламидия PNEUM. IgM /ELISA/ - 16.00 лв.
 • Clamidia psittaci /орнитоза,пситакоза/ /имунофлуоресцнтен метод / - 30.00 лв.
 • Хламидия ДНК /PCR/ тест - 35.00 лв.

Хормонална диагностика

 • FT3 - 11.00 лв.
 • FT4 - 11.00 лв.
 • TSH - 11.00 лв.
 • Anti TPO - 16.00 лв.
 • Anti TG - 16.00 лв.
 • Тиреоглобулин(hTG) - 16.00 лв.
 • LH - 12.00 лв.
 • Prolactin - 12.00 лв.
 • FSH - 12.00 лв.
 • Estradiol - 13.00 лв.
 • Progesteron - 13.00 лв.
 • Testosteron - 13.00 лв.
 • 17-алфа-ОН progesteron - 16.00 лв.
 • DHEA-S - 13.00 лв.
 • SHBG - 16.00 лв.
 • B HCG (бременност) - 13.00 лв.
 • Aндростендион - 16.00 лв.
 • PAPP - A - 26.00 лв.
 • Неконюгиран Естриол / uE3 / - 18.00 лв.
 • INHIBIN B - 30.00 лв.
 • AMH /MIS /Анти - Мюлеров хормон/ - 30.00 лв.
 • Cortizol - 14.00 лв.
 • ACTH - 20.00 лв.
 • hGH - Соматотропен хормон - 20.00 лв.
 • Паратхормон - 16.00 лв.
 • Инсулин - 16.00 лв.
 • C-peptide - 16.00 лв.
 • B-Cross-Laps - 18.00 лв.
 • Gastrin - 15.00 лв.
 • Osteocalcin - 24.00 лв.

Туморни маркери

 • PSA total - 14.00 лв.
 • PSA free - 14.00 лв.
 • CA- 15-3 - 14.00 лв.
 • CA- 19-9 - 14.00 лв.
 • CA- 125 - 14.00 лв.
 • AFP - 14.00 лв.
 • CEA - 14.00 лв.
 • B HCG - 13.00 лв.
 • SCC - 22.50 лв.
 • Total hCG / ELISA - 12.00 лв
 • CA 72-4 - 15.00 лв.
 • Бета2 Микроглобулин - 23.00 лв.
 • NSE - 23.00 лв.
 • Cyfra 21 - 1 - 15.00 лв.
 • AFP /амниотична течност/ - 20.00 лв.
 • FLC (Свободни Леки Вериги) - 130.00 лв.
 • Тumor M2-PK / изпражнение ELISA / - 35.00 лв.

Хематология

 • Пълна Кръвна Картина  - 3.50 лв.
 • ПКК + ДКК/апаратно- 22 параметъра/ - 4.50 лв.
 • ДКК /микроскопски/ - 3.00 лв.
 • Морфология на Еритроцитите - 2.00 лв.
 • Le- клетки - 5.00 лв.
 • Ретикулоцити - 2.00 лв.
 • Hb A2 ( Таласемия) - 16.00 лв.
 • СУЕ - 1.50 лв.
 • Хемоглобин F / Фетален / - 12.00 лв.
 • Витамин В12 - 15.00 лв.
 • Фолиева киселина - 15.00 лв.
 • Ferritin - 15.00 лв.

Имунохематология

 • Кръвна група и Rh - 7.00 лв.
 • Подгрупа на А антиген - 2.50 лв.
 • Определяне на слаб D антиген - 16.00 лв.
 • Изследване за алоеритроантитела - 16.00 лв.
 • Индеректен COOMBS

Ензимен тест

 • Директен тест нa COOMBS/автoеритроантитела/ - 16.00 лв.
 • Rh фенотип и Кеll антиген - 16.00 лв.
 • Специфичност на антитела - 16.00 лв.
 • Титър на антитела - 16.00 лв.
 • Анти - Тромбоцитни антитела - 16.00 лв.

Кръвосъсирване

 • Време на кървене  - 1.00 лв.
 • Време на съсирване - 1.00 лв.
 • Протромбиново време/INR - 2.50 лв.
 • APTT - 3.00 лв.
 • Фибриноген - 3.00 лв.
 • D-Dimer - 23.00 лв.
 • Aнтитромбин III - 15.00 лв.

Биохимия

 • Глюкоза - 1.00 лв.
 • Кръвно захарен профил - 4.00 лв.
 • OГТТ /обременяване с глюкоза/ - 4.00 лв.
 • OГТТ+ трикратен Инсулин/обременяване с глюкоза/ - 44.00 лв.
 • Гликиран хемоглобин - 12.00 лв.
 • Креатинин - 2.00 лв.
 • Креатининов клирънс - 4.00 лв.
 • Урея - 2.00 лв.
 • Пикочна киселина - 2.00 лв.
 • Албумин - 2.00 лв.
 • L1 acid glicoproteim /оросомукоид/ - 20,00 лв
 • Haptoglubin - 20,00 лв
 • Общ белтък - 2.00 лв.
 • Билирубин - общ - 2.00 лв.
 • Билирубин - директен - 2.00 лв.
 • Пунктати /биохимичен анализ/ - 14.50 лв.

Ензими

 • АСАТ - 2.00 лв.
 • АЛАТ - 2.00 лв.
 • ГГТ - 2.00 лв.
 • Алфа - амилаза - 3.00 лв.
 • LDH - 3.00 лв.
 • HBDH (LDH1) - 3.00 лв.
 • Алкална фосфатаза (АФ) - 2.00 лв.
 • Кисела фосфатаза - 3.00 лв.
 • Простатна кисела фосфатаза - 3.00 лв.
 • Холинестераза - 3.00 лв.
 • Липаза - 7.50 лв.
 • Креатинкиназа - 3.00 лв.
 • CPK- MB фракция - 6.50 лв.
 • Amylasa-pancreatic - 5.00 лв.

Липиден статус

 • Холестерол - 2.00 лв.
 • HDL - холестерол - 3.00 лв.
 • LDL - Холестерол - 3.00 лв.
 • VLDL - Холестерол - 1.00 лв.
 • Триглицериди - 2.00 лв.

Електролити

 • Калий - 2.00 лв.
 • Натрий - 2.00 лв.
 • Хлориди - 2.00 лв.
 • Калций общ ( Са ) - 2.00 лв.
 • Калций- йонизиран (Сa ++) - 3.00 лв.
 • Фосфор - 2.00 лв.
 • Магнезий - 2.00 лв.
 • Желязо - 3.00 лв.
 • ЖСК - 2.00 лв.
 • Бикарбонати - 6.00 лв.
 • Mед / Cu / - 14.00 лв.

Диагностика на урина

 • Общо изследване - 10 показателя  - 2.00 лв.
 • Седимент - 1.50 лв.
 • Са в 24 h урина - 2.00 лв.
 • P в 24 h урина - 2.00 лв.
 • Белтък в 24h урина (количество) - 3.00 лв.
 • Амилаза в 24h урина - 3.00 лв.
 • ДАЛК в 24h урина - 3.00 лв.
 • Профибилиноген - 3.00 лв.
 • Седимент по Webb - 3.00 лв.
 • Проба на Зимницки - 4.00 лв.
 • Проба на Фолхард - 3.00 лв.
 • Захар в 24h урина - 2.00 лв.
 • Креатинин в 24 h урина - 2.00 лв.
 • Хипурова киселина /качествен тест/ - 2.00 лв.
 • Пикочна киселина в урина - 2.00 лв.
 • Микроалбуминурия - 9.00 лв.
 • Cortizol - 24 часова урина - 14.00 лв.
 • Urine Protein : Creatinin Ratio - 5.00 лв.
 • Туморни клетки в урина - 5.00 лв.
 • УЗП /урино-захарен профил/ - 6.00 лв.

Лекарствено мониториране

 • Валпроева киселина - 16.00 лв.
 • Карбамазепин - 16.00 лв.
 • Дигоксин - 16.00 лв.

Микробиологична диагностика

 • Урокултура  - 8.00 лв.
 • Вагинален секрет - 9.00 лв.
 • Цервикален секрет - 9.00 лв.
 • Еякулат - 9.00 лв.
 • Простатен секрет - 9.00 лв.
 • Уретрален секрет - 9.00 лв.
 • Гърлен секрет - 8.00 лв.
 • Носен секрет - 8.00 лв.
 • Храчка - 8.00 лв.
 • Очен секрет - 9.00 лв.
 • Ушен секрет - 9.00 лв.
 • Ранев секрет - 9.00 лв.
 • Жлъчка - 9.00 лв.
 • Пунктати - 12.00 лв.
 • Ликвор - 12.00 лв.
 • Хемокултура - 12.00 лв.
 • Чревно носителство - 10.00 лв.
 • Директна микроскопия - 2.00 лв.
 • Антибиограма - 10.00 лв.
 • Микоплазма и Уреаплазма - 27.00 лв.
 • Анаеробна флора - 18.00 лв.
 • Листерия - 13.00 лв.

Паразитологична диагностика

 • Микроскопско изследване за паразити - 6.00 лв.
 • Токсоплазмоза IgG- ECLIA - 13.00 лв.
 • Токсоплазмоза IgM - ECLIA - 13.00 лв.
 • Ехинококоза IgG- ELISA - 15.00 лв.
 • Трихинелоза IgG - 15.00 лв.
 • CRYPTO - GIARDIA - 13.00 лв.
 • Фертилитет на Ехинококова киста - 9.50 лв.
 • Малария - 15.00 лв.
 • Паразитологично изследване на трихомони - 15.00 лв.

Патоанатомична диагностика

 • Цитологична диагностика /Цитонамазка/ - 7.00 лв.
 • Хистологична диагностика - 15.00 лв.

Други специализирани изследвания

 • Тропонин - 17.00 лв.
 • NT pro BNP - 40,00 лв
 • Наркотични в-ва в урина: Морфин, Хероин, Кодеин - 6.00 лв.
 • Наркотични в-ва в урина: Марихуана, Канабис, D9-THC - 6.00 лв.
 • Окултни кръвоизливи - 3.00 лв.
 • Изпражнения ( креаторея, стеаторея, амилурея) - 6.00 лв.
 • Бъбречни и други конкременти - 6.00 лв.
 • Спермограма - 12.00 лв.
 • Оценка риска за хромозомни аномалии /I триместър/ - 30.00 лв.
 • Оценка риска от хромозомни аномалии/ II триместър / - 40.00 лв.
 • Криоглобулини - 8.00 лв.

 

Диагностични пакети

 • ПРОФИЛАКТИКА /съкратен/ - 19.50 лв.
 • ПРОФИЛАКТИКА /разщирен/ - 45.00 лв.
 • Женски Инфертилитет /съкратен/ - 56.00 лв.
 • Женски Инфертилитет /разширен/ - 92.00 лв.
 • Мъжки Инфертилитет /съкратен/ - 32.00 лв.
 • Мъжки Инфертилитет / разширен / - 76.00 лв.
 • СПОКОЙСТВИЕ - 48.00 лв.
 • За бъдеща "МАМА" - 98.00 лв.
 • Яйчников Резерв - 72.00 лв.
 • Автоимунни заболаявания - 142.00 лв.
 • Сърдечно Заболяване - 18.50 лв.
 • Тироидна функция - 72.00 лв.
 • Чернодробна Функция - 12.50 лв.
 • Бъбречна Функция - 9.80 лв.
 • ХИПЕРТОНИЯ - 19.50 лв.
 • Захарен Диабет - 52.00 лв.
 • Надбъбречна функция - 56.00 лв.
 • Хепатит В скрининг - 66.00 лв.
 • ХЕПАТИТ скриниг - 46.00 лв.
 • Автоимунен чернодробен хепатит - 58.00 лв.
 • СИФИЛИС - 23.50 лв.
 • ХЛАМИДИЯ скрининг - 48.00 лв.
 • Респираторен профил /съкратен/ - 58.00 лв.
 • Респираторен профил /разширен/ - 158.00 лв.
 • Андрогенов синдром - 54.00 лв.
 • Предоперативен минимун - 28.00 лв.
 • Аборт - 18.00 лв.
 • Още пакети тук >>>

 

Други

 • Домашно посещение - 10.00 лв.
 • Резултат по ПОЩА - 3.50 лв.
 • Реултат по e-mail - 2.50 лв.
 • Резултат по Куриер - 5.50 лв.
 • Резултат по Факс - 3.50 лв.
 • Венепункция - 2.00 лв.
Партньори
Alchemist Residence Philippopolis Пластична хирургия - Д-р Ангел Енчев Фондация Качество на Живот във FaceBook Mercedes Benz Stratis Gabriel - Cosmetic & Reconstructive Microsurgery Sonico Sotiris Gavriil Вашите гени за Вашето здраве
Интернет страница от БЛГР