Отделения

Отделение по гастроентерология в Медлайн Клиник

Контрастно усилена ехография - КУЕ

Контрастно усилената ехография (КУЕ) бързо навлиза в диагностичния алгоритъм като логично продължение на ултразвуковото изследване при огнищни формации в черния дроб. Новите препарати за това изследване не предизвиква алергични реакции и не съдържа йод, за разлика от всички контрасти използвани при КАТ/Скенер.
КУЕ дава възможност за провеждане на ехографско изследване в реално време като динамично се проследява кръвоснабдяването на чернодробните лезии. Методът повишава възможността за отграничаване на чернодробните формации от околния паренхим (включително и такива с големина 1см) и за разграничаването на злокачествени от доброкачествени.

Освен за диагностика, КУЕ се използва и за проследяване ефекта от локалното лечение на чернодробните тумори (RF аблация или алкохолизация). Методът навлиза и в диагностиката на чернодробните травми - изследват се пациенти в стабилно състояние и съмнение за руптура (разкъсване) на черния дроб.

Освен описаните до момента достойнство, КУЕ на черния дроб има предимството на неинвазивност, липса на йонизиращо лъчение и практическа липса на странични ефекти.

МБАЛ МЕДЛАЙН е първото, и засега единствено здравно заведение в град Пловдив, разполагащо с необходимата апаратура и рутинно прилага метода на контрастно усилена ехография при огнищни формации на черния дроб.

Партньори
Alchemist Residence Philippopolis Пластична хирургия - Д-р Ангел Енчев Фондация Качество на Живот във FaceBook Mercedes Benz Stratis Gabriel - Cosmetic & Reconstructive Microsurgery Sonico Sotiris Gavriil Вашите гени за Вашето здраве
Интернет страница от БЛГР