Отделения

Отделение по гастроентерология в Медлайн Клиник

Ендоскопска диагностика на заболявания на горния и долен гастроинтестинален тракт

Отделението по гастроентерология разполага с видеоендоскопска апаратура за диагностика и терапевтични манипулации при заболявания на горния и долен отдел на храносмилателната система - хранопровод, стомах, дуоденум (видеоезофагогастродуоденоскопия) и на дебело черво (видеоколоноскопия). Манипулациите се извършват под венозна анестезия.

 • Взимане на материал за хистологично изследване /биопсия/
 • Отстраняване на полипи
 • Балонна дилатация при доброкачествени и злокачествени стестения по хода на гастроинтестиналния тракт
 • Ендоскопско връзково лигиране на варици на хранопровода
 • Ендоскопска хемостаза при остро кървене
 • Ендоскопска перкутанна гастростома при пациенти с невъзможност за хранене по естествен начин
 • Аргон Плазмена Коагулация /АПК/ - за деструкция на лезии на хранопровод, стомах, черво. АПК е по- бърз и лесен метод, алтернативен на по-скъпите лазерни техники.
 • Ендоскопска мукозна резекция

На територията на отделението се извършва диагностика и лечение на пациенти с IBD /Язвен колит и Болест на Крон/. При индикации за провеждане на биологично лечение на болните се изготвя протокол към НЗОК като екип на ГЕО е ангажиран с проследяването на болните, съобразно изисквания утвърдени от НЗОК.

Какво трябва да знае пациентът?

 • Да информира лекуващия лекар за всички лекарства, които приема, особено лекарства, повлияващи съсирването на кръвта, като Клопидогрел, Синтром, Хепарин, Аспирин, Плавикс, Тромбекс и др. В тези случаи е необходимо да се спре приема на тези медикаменти поне 5/7/ дни преди процедурата!
 • Молим Ви, обърнете се към своя ОПЛ или кардиолог за уточняване необходимостта от заместителна терапия!
 • Да информира лекуващия лекар за наличието на Захарен диабет. Вероятно ще се наложи корекция на медикаментите при предстоящите ендоскопски изследвания.
 • Да информира лекуващия лекар в случай на известна непоносимост /алергия/ към медикаменти и упойки и да проведе кожно тестуване при алерголог преди предстоящите ендоскопски манипулации.
Партньори
Alchemist Residence Philippopolis Пластична хирургия - Д-р Ангел Енчев Фондация Качество на Живот във FaceBook Mercedes Benz Stratis Gabriel - Cosmetic & Reconstructive Microsurgery Sonico Sotiris Gavriil Вашите гени за Вашето здраве
Интернет страница от БЛГР