Sanitätseinheiten

Klinische Labor

Лабораторни изследвания в Клинична лаборатория Медлайн

МБАЛ Медлайн разполага с високоспециализирана и модерна Клинична лаборатория, в която се извършва широка гама изследвания 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Клиничната лаборатория е акредитирана с най-висока оценка от Министерството на здравеопазването на Република България.

Лабораторията работи с НЗОК, с частни здравноосигурителни фондове, корпоративни клиенти в рамките на профилактичната програма на болницата и с пациенти от платения прием.

Изследвания в Клинична лаборатория

 • пълна кръвна картина с 22 показателя;
 • специфични белтъци и маркери на възпалението;
 • електролити;
 • липиден профил, субстрати и ензими;
 • хормони, туморни маркери, метаболитни маркери и лекарства;
 • хепатитни маркери;
 • кардиологични маркери;
 • хемостазни изследвания;
 • кръвно-газов анализ;
 • вирусологични маркери;
 • уринни изследвания;
 • тест за бременност;
 • тест за окултно кървене и др. - виж прикачения списък.

Списък на всички видове изследвания и цени
Гамата от предлагани изследвания се допълва постоянно.
Висококвалифицираният екип на Клинична лаборатория консултира безплатно пациентите при назначаването на изследвания и интерпретацията на получените резултати.

Молекулярна диагностика

 • Човешки папилома вирус /HPV/ (Високорискови типове) - 60.00 лв.
 • Хламидия ДНК /PCR/ тест - 35.00 лв.
 • Хепатит B /HBV/ ДНК количествен - 150.00 лв.
 • Хепатит C / HCV / РНК количествен - 180.00 лв.
 • HCV генотип - 260.00 лв.
 • Туберкулоза ТВ ДНК - 40.00 лв.

Имунологична диагностика

 • С- реактивен протеин - 4.50 лв.
 • AST - 4.50 лв.
 • WR (Ревматоиден фактор) - 4.50 лв.
 • IgG - 7.00 лв.
 • IgM - 7.00 лв.
 • IgA - 7.00 лв.
 • IgE Total - 14.00 лв.
 • Серумен комплемент С3- фракция - 6.00 лв.
 • Серумен комплемент С4- фракция - 6.00 лв.
 • ANA /Анти-нуклеарни антитела/ - 16.00 лв.
 • Анти двойноверижна ДНК/ ds DNA / - 16.00 лв.
 • Анти SS-A/Ro/ - 16.00 лв.
 • Анти SSB/La - 16.00 лв.
 • Aнти Sm/RNP - 16.00 лв.
 • Анти Scl - 70 - 16.00 лв.
 • Анти Jo - 1 - 16.00 лв.
 • Анти-хистонови антитела /HITS/ - 16.00 лв.
 • ASMA /антигладкомускулни антитела/ - 28.00 лв.
 • АМА/антимитохондриални антитела М2 IgG/ - 16.00 лв.
 • pANCA-МPO/p-антинеутрофилни цитоплазмени антитела - 15.00 лв.
 • cANCA /anti - PR3/ - 15.00 лв.
 • Анти - Gliadin IgA/IgG - 16.00 лв.
 • Анти - Tъканна трансглутаминаза IgA - 16.00 лв.
 • Анти - Овариални Антитела - 16.00 лв.
 • Анти - Спермални Антитела - 16.00 лв.
 • Анти - Фосфолипидни антитела /комплексно/ - 50.00 лв.
 • Анти - Кардиолипин IgG - 16.00 лв.
 • Анти - Кардиолипин IgM - 16.00 лв.
 • Анти - ß 2 GP1 - 16.00 лв.
 • Анти - Протромбин антитела IgG - 16.00 лв.
 • Анти - Протромбин антитела IgM - 16.00 лв.
 • Анти - Фосфатидил Серин IgG/IgM - 15.00 лв.
 • Анти - Фосфатидил Инозит IgG/IgM - 15.00 лв.
 • Анти - Фосдатидна киселина IgG/IgM - 15.00 лв.
 • AMH /MIS /Анти - Мюлеров хормон/ - 30.00 лв.
 • Анти - интерферон α /anti- IFN -alpha/ - 45.00 лв.
 • Aнти - интерферон ?/anti- IFN -gamma/ - 45.00 лв.
 • Квантиферонов тест за ТБК - 95.00 лв.
 • Туберкулоза IgG антитела - 13.00 лв.
 • anti CCP /анти цикличен цитрулинов пептид/ - 21.00 лв.

Серологична диагностика

 • Syphilis - RPR - 5.00 лв.
 • Syphilis - TPHA - 10.00 лв.
 • Syphilis /Трепонема/ IgG + IgM - 13.00 лв.
 • Анти HAV IgM / Хепатит А / - 15.00 лв.
 • HBsAg / хепатит В / - 11.00 лв.
 • Anti-HBs - 14.00 лв.
 • HBe Ag - 13.00 лв.
 • Aнти-HBe - 13.00 лв.
 • Aнти HBc IgM /CORE M/ - 15.00 лв.
 • Анти HBc - Total (CORE) - 14.00 лв.
 • Anti HCV / хепатит C / - 14.00 лв.
 • HDV /Хепатит D/ - 16,00 лв
 • СПИН (HIV 1/2) - 13.00 лв.
 • Цитомегаловирус IgM - 13.00 лв.
 • Цитомегаловирус IgG - 13.00 лв.
 • Рубеола вирус IgM - 13.00 лв.
 • Рубеола вирус IgG - 13.00 лв.
 • Helikobacter Pylori IgG - 13.00 лв.
 • Mycoplasma pneumoniae IgG - 16.00 лв.
 • Mycoplasma pneumoniae IgM - 16.00 лв.
 • EBV VCA IgG /Ебщайн бар вирус/ - 16.00 лв.
 • ЕBV VCA IgM/ Ебщайн бар вирус / - 16.00 лв.
 • Грип вирус А /Influenza A/ IgG - 16.00 лв.
 • Грип вирус А /Influenza A/ IgA - 16.00 лв.
 • Грип вирус В /Influenza B/ IgG - 16.00 лв.
 • Грип вирус В /Influenza B/ IgA - 16.00 лв.
 • HSV /Херпес симплекс вирус/ IgM- тип 1 - 16.00 лв.
 • HSV /Херпес симплекс вирус/ IgG - тип 1 - 16.00 лв.
 • HSV /Херпес симплекс вирус / IgM- тип 2 - 16.00 лв.
 • HSV /Херпес симплекс вирус / IgG - тип 2 - 16.00 лв.
 • VZV /Варицела зостер вирус/ IgM - 16.00 лв.
 • VZV /Варицела зостер вирус/ IgG - 16.00 лв.
 • HHV-6 /Човешки херпесен вирус/ - 45.00 лв.
 • Measles IgM /дребна шарка морбили/ - 16.00 лв.
 • Measles IgG /дребна шарка морбили/ - 16.00 лв.
 • Mumps IgM / Паротит /заушка/ - 16.00 лв.
 • Коклюш /Bordetella pertussis/ IgM - 13.00 лв
 • Бруцелоза IgM /ELISA/ - 16.00 лв.
 • Borellia IgG /Лаймска болест / - 16.00 лв.
 • Borellia IgM / Лаймска болест / - 16.00 лв.
 • Rickettsia conorii /Марсилска треска/ IgG - 16.00 лв.
 • Rickettsia conorii /Марсилска треска/ IgM - 16.00 лв.
 • Лептоспироза IgM - 16.00 лв.
 • Echovirus IgG - 17.00 лв.
 • Coxackie Virus B IgM - 16.00 лв.
 • H.pylori антиген /изпражнение ELISA/ - 25.00 лв
 • H.pylori антиген /Фекален Тест/ - 16.00 лв.
 • Coxiella burnetii/ Q треска/ IgM фаза 2 - 16.00 лв.
 • Coxiella burnetii/ Q треска/ IgG фаза 2 - 16.00 лв.
 • Legionella pneumophila serogroup 1 (уринен тест) - 16.00 лв.
 • Rotavirus Ag /Фекален Тест/ - 16.00 лв.
 • Аденовирус /Фекален Тест/ - 16.00 лв.
 • Campylobacter /Фекален Тест/ - 16.00 лв.
 • Salmonella /Фекален Тест/ - 16.00 лв.
 • E. Coli 0157:H7 /Enterohemorrhagic/ Фекален Тест - 16.00 лв.
 • Listeria / monocytogenes (Фекален Тест) - 16.00 лв.

Изследване на хламидии

 • Хламидия Trach.- IgM /ELISA/ - 13.00 лв.
 • Хламидия Trach.-IgG /ELISA/ - 13.00 лв.
 • Хламидия Trach.- IgA /ELISA/ - 13.00 лв.
 • Хламидия PNEUM. IgM /ELISA/ - 16.00 лв.
 • Clamidia psittaci /орнитоза,пситакоза/ /имунофлуоресцнтен метод / - 30.00 лв.
 • Хламидия ДНК /PCR/ тест - 35.00 лв.

Хормонална диагностика

 • FT3 - 11.00 лв.
 • FT4 - 11.00 лв.
 • TSH - 11.00 лв.
 • Anti TPO - 16.00 лв.
 • Anti TG - 16.00 лв.
 • Тиреоглобулин(hTG) - 16.00 лв.
 • LH - 12.00 лв.
 • Prolactin - 12.00 лв.
 • FSH - 12.00 лв.
 • Estradiol - 13.00 лв.
 • Progesteron - 13.00 лв.
 • Testosteron - 13.00 лв.
 • 17-алфа-ОН progesteron - 16.00 лв.
 • DHEA-S - 13.00 лв.
 • SHBG - 16.00 лв.
 • B HCG (бременност) - 13.00 лв.
 • Aндростендион - 16.00 лв.
 • PAPP - A - 26.00 лв.
 • Неконюгиран Естриол / uE3 / - 18.00 лв.
 • INHIBIN B - 30.00 лв.
 • AMH /MIS /Анти - Мюлеров хормон/ - 30.00 лв.
 • Cortizol - 14.00 лв.
 • ACTH - 20.00 лв.
 • hGH - Соматотропен хормон - 20.00 лв.
 • Паратхормон - 16.00 лв.
 • Инсулин - 16.00 лв.
 • C-peptide - 16.00 лв.
 • B-Cross-Laps - 18.00 лв.
 • Gastrin - 15.00 лв.
 • Osteocalcin - 24.00 лв.

Туморни маркери

 • PSA total - 14.00 лв.
 • PSA free - 14.00 лв.
 • CA- 15-3 - 14.00 лв.
 • CA- 19-9 - 14.00 лв.
 • CA- 125 - 14.00 лв.
 • AFP - 14.00 лв.
 • CEA - 14.00 лв.
 • B HCG - 13.00 лв.
 • SCC - 22.50 лв.
 • Total hCG / ELISA - 12.00 лв
 • CA 72-4 - 15.00 лв.
 • Бета2 Микроглобулин - 23.00 лв.
 • NSE - 23.00 лв.
 • Cyfra 21 - 1 - 15.00 лв.
 • AFP /амниотична течност/ - 20.00 лв.
 • FLC (Свободни Леки Вериги) - 130.00 лв.
 • Тumor M2-PK / изпражнение ELISA / - 35.00 лв.

Хематология

 • Пълна Кръвна Картина  - 3.50 лв.
 • ПКК + ДКК/апаратно- 22 параметъра/ - 4.50 лв.
 • ДКК /микроскопски/ - 3.00 лв.
 • Морфология на Еритроцитите - 2.00 лв.
 • Le- клетки - 5.00 лв.
 • Ретикулоцити - 2.00 лв.
 • Hb A2 ( Таласемия) - 16.00 лв.
 • СУЕ - 1.50 лв.
 • Хемоглобин F / Фетален / - 12.00 лв.
 • Витамин В12 - 15.00 лв.
 • Фолиева киселина - 15.00 лв.
 • Ferritin - 15.00 лв.

Имунохематология

 • Кръвна група и Rh - 7.00 лв.
 • Подгрупа на А антиген - 2.50 лв.
 • Определяне на слаб D антиген - 16.00 лв.
 • Изследване за алоеритроантитела - 16.00 лв.
 • Индеректен COOMBS

Ензимен тест

 • Директен тест нa COOMBS/автoеритроантитела/ - 16.00 лв.
 • Rh фенотип и Кеll антиген - 16.00 лв.
 • Специфичност на антитела - 16.00 лв.
 • Титър на антитела - 16.00 лв.
 • Анти - Тромбоцитни антитела - 16.00 лв.

Кръвосъсирване

 • Време на кървене  - 1.00 лв.
 • Време на съсирване - 1.00 лв.
 • Протромбиново време/INR - 2.50 лв.
 • APTT - 3.00 лв.
 • Фибриноген - 3.00 лв.
 • D-Dimer - 23.00 лв.
 • Aнтитромбин III - 15.00 лв.

Биохимия

 • Глюкоза - 1.00 лв.
 • Кръвно захарен профил - 4.00 лв.
 • OГТТ /обременяване с глюкоза/ - 4.00 лв.
 • OГТТ+ трикратен Инсулин/обременяване с глюкоза/ - 44.00 лв.
 • Гликиран хемоглобин - 12.00 лв.
 • Креатинин - 2.00 лв.
 • Креатининов клирънс - 4.00 лв.
 • Урея - 2.00 лв.
 • Пикочна киселина - 2.00 лв.
 • Албумин - 2.00 лв.
 • L1 acid glicoproteim /оросомукоид/ - 20,00 лв
 • Haptoglubin - 20,00 лв
 • Общ белтък - 2.00 лв.
 • Билирубин - общ - 2.00 лв.
 • Билирубин - директен - 2.00 лв.
 • Пунктати /биохимичен анализ/ - 14.50 лв.

Ензими

 • АСАТ - 2.00 лв.
 • АЛАТ - 2.00 лв.
 • ГГТ - 2.00 лв.
 • Алфа - амилаза - 3.00 лв.
 • LDH - 3.00 лв.
 • HBDH (LDH1) - 3.00 лв.
 • Алкална фосфатаза (АФ) - 2.00 лв.
 • Кисела фосфатаза - 3.00 лв.
 • Простатна кисела фосфатаза - 3.00 лв.
 • Холинестераза - 3.00 лв.
 • Липаза - 7.50 лв.
 • Креатинкиназа - 3.00 лв.
 • CPK- MB фракция - 6.50 лв.
 • Amylasa-pancreatic - 5.00 лв.

Липиден статус

Холестерол
2.00 лв.

HDL - холестерол

3.00 лв.

LDL - Холестерол

3.00 лв.

VLDL - Холестерол

1.00 лв.

Триглицериди

2.00 лв.

Електролити


Калий
2.00 лв.

Натрий

2.00 лв.

Хлориди

2.00 лв.

Калций общ ( Са )

2.00 лв.

Калций- йонизиран (Сa ++)

3.00 лв.

Фосфор

2.00 лв.

Магнезий

2.00 лв.

Желязо

3.00 лв.

ЖСК

2.00 лв.

Бикарбонати

6.00 лв.

Mед / Cu /

14.00 лв.

Диагностика на урина


Общо изследване - 10 показателя
2.00 лв.

Седимент

1.50 лв.

Са в 24 h урина

2.00 лв.

P в 24 h урина

2.00 лв.

Белтък в 24h урина (количество)

3.00 лв.

Амилаза в 24h урина

3.00 лв.

ДАЛК в 24h урина

3.00 лв.

Профибилиноген

3.00 лв.

Седимент по Webb

3.00 лв.

Проба на Зимницки

4.00 лв.

Проба на Фолхард

3.00 лв.

Захар в 24h урина

2.00 лв.

Креатинин в 24 h урина

2.00 лв.

Хипурова киселина /качествен тест/

2.00 лв.

Пикочна киселина в урина

2.00 лв.

Микроалбуминурия

9.00 лв.

Cortizol - 24 часова урина

14.00 лв.

Urine Protein : Creatinin Ratio

5.00 лв.

Туморни клетки в урина

5.00 лв.

УЗП /урино-захарен профил/

6.00 лв.

Лекарствено мониториране


Валпроева киселина
16.00 лв.

Карбамазепин

16.00 лв.

Дигоксин

16.00 лв.

Микробиологична диагностика


Урокултура
8.00 лв.

Вагинален секрет

9.00 лв.

Цервикален секрет

9.00 лв.

Еякулат

9.00 лв.

Простатен секрет

9.00 лв.

Уретрален секрет

9.00 лв.

Гърлен секрет

8.00 лв.

Носен секрет

8.00 лв.

Храчка

8.00 лв.

Очен секрет

9.00 лв.

Ушен секрет

9.00 лв.

Ранев секрет

9.00 лв.

Жлъчка

9.00 лв.

Пунктати

12.00 лв.

Ликвор

12.00 лв.

Хемокултура

12.00 лв.

Чревно носителство

10.00 лв.

Директна микроскопия

2.00 лв.

Антибиограма

10.00 лв.

Микоплазма и Уреаплазма

27.00 лв.

Анаеробна флора

18.00 лв.

Листерия

13.00 лв.

Паразитологична диагностика


Микроскопско изследване за паразити
6.00 лв.

Токсоплазмоза IgG- ECLIA

13.00 лв.

Токсоплазмоза IgM - ECLIA

13.00 лв.

Ехинококоза IgG- ELISA

15.00 лв.

Трихинелоза IgG

15.00 лв.

CRYPTO - GIARDIA

13.00 лв.

Фертилитет на Ехинококова киста

9.50 лв.

Малария

15.00 лв.

Паразитологично изследване на трихомони

15.00 лв.

Патоанатомична диагностика


Цитологична диагностика /Цитонамазка/
7.00 лв.

Хистологична диагностика

15.00 лв.

Други специализирани изследвания


Тропонин
17.00 лв.

NT pro BNP

40,00 лв

Наркотични в-ва в урина:Морфин,Хероин,Кодеин

6.00 лв.

Наркотични в-ва в урина:Марихуана, Канабис,D9-THC

6.00 лв.

Окултни кръвоизливи

3.00 лв.

Изпражнения ( креаторея,стеаторея,амилурея)

6.00 лв.

Бъбречни и други конкременти

6.00 лв.

Спермограма

12.00 лв.

Оценка риска за хромозомни аномалии /I триместър/

30.00 лв.

Оценка риска от хромозомни аномалии/ II триместър /

40.00 лв.

Криоглобулини

8.00 лв.

Диагностични пакети


ПРОФИЛАКТИКА /съкратен/
19.50 лв.

ПРОФИЛАКТИКА /разщирен/

45.00 лв.

Женски Инфертилитет /съкратен/

56.00 лв.

Женски Инфертилитет /разширен/

92.00 лв.

Мъжки Инфертилитет /съкратен/

32.00 лв.

Мъжки Инфертилитет / разширен /

76.00 лв.

СПОКОЙСТВИЕ

48.00 лв.

За бъдеща "МАМА"

98.00 лв.

Яйчников Резерв

72.00 лв.

Автоимунни заболаявания

142.00 лв.

Сърдечно Заболяване

18.50 лв.

Тироидна функция

72.00 лв.

Чернодробна Функция

12.50 лв.

Бъбречна Функция

9.80 лв.

ХИПЕРТОНИЯ

19.50 лв.

Захарен Диабет

52.00 лв.

Надбъбречна функция

56.00 лв.

Хепатит В скрининг

66.00 лв.

ХЕПАТИТ скриниг

46.00 лв.

Автоимунен чернодробен хепатит

58.00 лв.

СИФИЛИС

23.50 лв.

ХЛАМИДИЯ скрининг

48.00 лв.

Респираторен профил /съкратен/

58.00 лв.

Респираторен профил /разширен/

158.00 лв.

Андрогенов синдром

54.00 лв.

Предоперативен минимун

28.00 лв.

Аборт

18.00 лв.

Други


Домашно посещение
10.00 лв.

Резултат по ПОЩА

3.50 лв.

Реултат по e-mail

2.50 лв.

Резултат по Куриер

5.50 лв.

Резултат по Факс

3.50 лв.

Венепункция

2.00 лв.

Partnern
Alchemist Residence Philippopolis Plastische Chirurgie - Dr. Engel Enchev Stiftung Lebensqualität im FaceBook Mercedes Benz Stratis Gabriel - Cosmetic & Reconstructive Microsurgery Sonico Sotiris Gavriil
Internetseite von BLGR