Sanitätseinheiten

Klinische Labor

Пакети лабораторни изследвания в МБАЛ Медлайн

В модерната клинична лаборатория на МБАЛ Медлайн можете да се възползвате от широкат гама изследвания, извършвани 7 дни в седмицата, 365 дни в годината, както и от различни предлагани пакети. Клиничната лаборатория е акредитирана с най-висока оценка от Министерството на здравеопазването на Република България.

Лабораторни пакети

Чернодробна ф-я - разширен - тестове 30 лв.

 • ***** Биохимия
 • Общ белтък (Total protein)
 • Албумин (Albumin)
 • Билирубин - общ ( Total Bilirubin )
 • Билирубин - директен ( Direct Bilirubin )
 • АсАТ (GOT; AST)
 • АлАТ (GPT; ALT)
 • Гама ГТ ( GGT )
 • Алкална Фосфатаза ( Alkaline Phosphatase )
 • ЛДХ ( LDH )
 • ***** Кръвосъсирване
 • % активност по калиб.крива
 • секунди
 • INR
 • Фибриноген ( Fibrinogen )

СТАНДАРТ плюс - тестове 50 лв.

 • СУЕ ( ESR )
 • ***** ПКК - 22 показателя
 • WBC ( Левкоцити - бр.)
 • Ly% (лимфоцити)
 • Mo% (моноцити)
 • Eos% (еозинофили)
 • Baso% (базофили)
 • Neu% (неутрофили)
 • Ly# (лимфоцити)
 • Mo# (моноцити)
 • Eos# (еозинофили)
 • Baso# (базофили)
 • Neu# (неутрофили)
 • RBC ( Еритроцити - бр.)
 • Hgb ( Хемоглобин )
 • Hct ( Хематокрит )
 • MCV (ср. обем на еритроцита)
 • MCH (ср. Hgb съдърж. в еритр. )
 • MCHC (ср. Hgb конц. в еритр.)
 • RDW (вариация на ерит. р-ие)
 • Plt ( Трoмбоцити )
 • MPV (ср. обем на тромбоцита)
 • Pct (Тромбокрит)
 • PDW (ширина на тр р-ие)
 • Гликиран Хемоглобин ( HbA1c )
 • Глюкоза ( Glucose )
 • Общ белтък (Total protein)
 • Албумин (Albumin)
 • Креатинин (Creatinine)
 • Урея ( Urea )
 • Пикочна киселина (Uric acid)
 • Холестерол - общ ( Total Cholesterol )
 • Холестерол - HDL-Cholesterol
 • Холестерол - LDL-Cholesterol
 • Холестерол VLDL-Cholesterol
 • Триглицериди (Triglyceride )
 • АсАТ (GOT; AST)
 • АлАТ (GPT; ALT)
 • Гама ГТ ( GGT )

Скрининг за остеопороза – тестове 60 лв.

 • ***** ПКК - 22 показателя
 • WBC ( Левкоцити - бр.)
 • Ly% (лимфоцити)
 • Mo% (моноцити)
 • Eos% (еозинофили)
 • Baso% (базофили)
 • Neu% (неутрофили)
 • Ly# (лимфоцити)
 • Mo# (моноцити)
 • Eos# (еозинофили)
 • Baso# (базофили)
 • Neu# (неутрофили)
 • RBC ( Еритроцити - бр.)
 • Hgb ( Хемоглобин )
 • Hct ( Хематокрит )
 • MCV (ср. обем на еритроцита)
 • MCH (ср. Hgb съдърж. в еритр. )
 • MCHC (ср. Hgb конц. в еритр.)
 • RDW (вариация на ерит. р-ие)
 • Plt ( Трoмбоцити )
 • MPV (ср. обем на тромбоцита)
 • Pct (Тромбокрит)
 • PDW (ширина на тр р-ие)
 • ***** Биохимия
 • Калций общ ( Ca ; Calcium )
 • Фосфор ( P ; Phosphate )
 • Beta-CrossLaps/serum
 • Витамин D total (25-OH Vitamin D)

 

 

Partnern
Alchemist Residence Philippopolis Plastische Chirurgie - Dr. Engel Enchev Stiftung Lebensqualität im FaceBook Mercedes Benz Stratis Gabriel - Cosmetic & Reconstructive Microsurgery Sonico Sotiris Gavriil
Internetseite von BLGR