Sanitätseinheiten

Abschnitt der Orthopädie und Traumatologie

Травми на крайниците

При пътни инциденти, при операции по повод тумори и др., често се налага отстраняване на кожа, съдове, сухожилия и дори кости на крайниците. Пластичният хирург - сам или с асистенцията на ортопед и съдов хирург, възстановява нарушените тъкани.

Винаги след една перфектна остеосинтеза, възстановяване на сухожилие или съд, е необходимо затваряне на кожния дефект със свободна кръвоснабдена кожна присадка. Тук е важната роля на пластичния хирург за избягване на хронични язви и нарушение на функциите.

Partnern
Alchemist Residence Philippopolis Plastische Chirurgie - Dr. Engel Enchev Stiftung Lebensqualität im FaceBook Mercedes Benz Stratis Gabriel - Cosmetic & Reconstructive Microsurgery Sonico Sotiris Gavriil
Internetseite von BLGR