Новини

Медлайн разкрива 3 длъжности - Лекар, специализант по Кардиология

Медлайн разкрива 3 длъжности - Лекар, специализант по Кардиология

Във връзка с чл.17, ал.1 от Наредба №1 / 22.01.2015 година на Министерство на здравеопазването,
за придобиване на специалност в системата на здравеопазването,
МБАЛ Мед лайн клиник АД, гр. Пловдив разкрива следните длъжности:
1. "Лекар, специализант по кардиология" - 3 длъжности


Желаещите кандидати, трябва да предоставят следния набор от документи:

  • Заявление
  • Диплома за завършено висше медицинско образование
  • Автобиография - (европейски формат)

Документите ще се приемат в срок до 19.05.2017 година, включително, в Администрация, втори етаж.

След приключване приема на документите, одобрените кандидатите ще бъдат поканени за събеседване с комисия.

За допълнителна информация: Тел.0878 656 684

гр. Пловдив, 12.05.2017 година

Партньори
Alchemist Residence Philippopolis Пластична хирургия - Д-р Ангел Енчев Фондация Качество на Живот във FaceBook Mercedes Benz Stratis Gabriel - Cosmetic & Reconstructive Microsurgery Sonico Sotiris Gavriil
Интернет страница от БЛГР