НЗОК

Ценоразпис и клинични пътеки по НЗОК

НЗОК

Основна цел на НЗОК е да осигурява и гарантира достъпа на здравноосигурените граждани до медицинска помощ, защото всички те имат право да получават извънболнична и болнична медицинска помощ.

С дейността си, Националната здравноосигурителна каса цели подобряване на качеството на живота на българските граждани чрез регулиране и повишаване на социалната, здравната и икономическата ефективност на разходите за здравеопазване; подобряване на качеството на предоставените услуги и на равнопоставеността при тяхното използване; въвеждане на механизми за достойно заплащане на медицинските специалисти, както и положителна промяна в отношенията между лекари и пациенти.

Съгласно чл. 37 от Закона за здравното осигуряване за всяко посещение при лекаря, както и за всеки ден болнично лечение, но не повече от 10 дни годишно, здравно-осигурените лица заплащат на лекаря или на лечебното заведение суми, определени с постановление на Министерския съвет.

Болница Медлайн има сключен договор с НЗОК по следните клинични пътеки и процедури:

І. Клинични пътеки

1) КП1 Стационарни грижи при бременност с повишен риск;
2) КП3 Оперативни процедури за задържане на бременност;
3) КП4.1 Преждевременно прекъсване на бременността: при прекъсване на бременността до 13 г. вкл;
4) КП4.2 Преждевременно прекъсване на бременността: при прекъсване на бременността над 13 г. вкл;
5) КП16 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследвани и/или интервенционално лечение;
6) КП27 Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик;
7) КП29 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация;
8) КП30 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация;
9) КП31 Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит;
10) КП32 Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда;
11) КП33 Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения;
12) КП36 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик;
13) КП37 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик;
14) КП №47 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация;
15) КП68 Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт;
16) КП69 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния трак;
17) КП70 Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит;
18) КП71 Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво;
19) КП72 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт;
20) КП73 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарна система;
21) КП74 Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума;
22) КП75 Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза);
23) КП76 Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания;
24) КП78.1 Диагностика и лечение на декемопенсиран захарен диабет за лица над 18 г.;
25) КП79 Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза;
26) КП80.1 Лечение на заболявания на хипофизата и надбъбрека за лица над 18 г.;
27) КП80.2 Лечение на заболявания на хипофизата и надбъбрека за лица под 18 г.;
28) КП81.1 Лечение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна за лица над 18 г.;
29) КП81.2 Лечение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна за лица под 18 г.;
30) КП82 Диагностика на лица с метаболитни нарушения;
31) КП83 Лечение на лица с метаболитни нарушения при лица над 18 г.;
32) КП106.1 Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица над 18 г.;
33) КП106.2 Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица под 18 г.;
34) КП114 Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма;
35) КП115 Интензивно лечение при комбинирани и/ли съчетани травми;
36) КП 127 Kонсервативно лечение на съдова недостатъчност;
37) КП141 Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур;
38) КП143 Трансуретрална простатектомия;
39) КП144 Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения;
40) КП145 Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища;
41) КП146 Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система;
42) КП147 Оперативни процедури върху мъжка полова система;
43) КП148 Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност;
44) КП149 Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност;
45) КП150 Оперативни процедури при инконтиненция на урината;
46) КП152 Ендоскопски процедури при обструкция на долните пикочни пътища;
47) КП153 Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища;
48) КП154 Оперативни процедури на бъбрек и уретера с голям и много голям обем и сложност;
49) КП155 Оперативни процедури на бъбрек и уретера със среден обем и сложност;
50) КП158 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани;
51) КП159 Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система;
52) КП160 Нерадикално отстраняване на матката;
53) КП161 Радикално отстраняване на женски полови органи;
54) КП162 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи;
55) КП163 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи;
56) КП164 Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената;
57) КП165 Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход;
58) КП166 Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената;
59) КП169 Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок;
60) КП170 Интензивно лечение на интра- и постартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирване;
61) КП171 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години;
62) КП172 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години;
63) КП173 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години;
64) КП174 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години;
65) КП175 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години;
66) КП176 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години;
67) КП177 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години;
68) КП178 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години;
69) КП179 Оперативни процедури върху апендикс;
70) КП180 Хирургични интервенции за затваряне на стома;
71) КП181 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство;
72) КП182 Оперативни процедури при хернии;
73) КП183 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация;
74) КП184 Конвенционална холецистектомия;
75) КП185 Лапароскопска холецистектомия;
76) КП186 Оперативни процедури екстрахепаталните жлъчни пътища;
77) КП187 Оперативни процедури върху черен дроб;
78) КП188 Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест;
79) КП189 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност;
80) КП190 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност;
81) КП191.1 Оперативни процедури върху далак при лица над 18 години;
82) КП191.2 Оперативни процедури върху далак при лица под 18;
83) КП192 Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции;
84) КП193 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии
Tis 1-4 N 0-2 : 0-1;
85) КП194Оперативни процедури върху гърда с локална ексцизия и биопсия;
86) КП195 Оперативно лечение при остър перитонит;
87) КП196 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси;
88) КП197 Консервативно лечение при остри коремни заболявания;
89) КП198 Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани;
90) КП199.1 Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания;
91) КП199.2 Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания;
92) КП200 Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния – Блок 1;
93) КП202 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност;
94) КП203 Хирургично лечение при надбъбречни заболявания;
95) КП204 Тежка черепно-мозъчна травма – оперативно лечение;
96) КП205 Тежка черепно-мозъчна травма – консервативно лечение;
97) КП208 Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми;
98) КП209 Хирургично лечение при травма на главата;
99) КП210 Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение с кодове;
100) КП211 Гръбначно и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност;
101) КП212 Гръбначно и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции със среден обем и сложност;
102) КП215 Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра, и гръдна стена, без онкологични заболявания;
103) КП216 Спешни състояния в гръдната хирургия;
104) КП217.1 Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник;
105) КП 217.2 Оперативни процедури при с много голям обем и сложност на таза, тазобедрената и колянна става;
106) КП 217.3 Оперативни процедури при множествени счупвания и/или луксации на таза, горни и долни крайници;
107) КП218 Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става;
108) КП219 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност;
109) КП220 Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност;
110) КП221 Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с много голям обем и сложност;
111) КП222 Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник;
112) КП223 Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош;
113) КП224 Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години;
114) КП232 Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5 % до 10 % при възрастни и до 3 % при деца;
115) КП235 Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзвания);
116) КП999 Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура.

II. Амбулаторни процедури

1) АПр 4 „Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия”;
2) АПр 10 „Наблюдение при пациенти с невромускулни заболявания на неинвазивна вентилация”;
3) АПр 11 „Консревативно лечение на продължителна бъбречна колика”;
4) АПр 14 „Диагностика и определяне на терапевтично поведение на заболявания на хипофизата и надбъбрека”;
5) АПр 15 „Диагностика и определяне на терапевтично поведение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна”;
6) АПр 22 „Малки оперативни процедури при раменен пояс и горен крайник”;
7) АПр 23 „Малки оперативни процедури на таза и долния крайник”;
8) АПр 24 “Малки артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система;
9) АПр 25 „Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия;
10) АПр 26 „Амбулаторни хирургични процедури”;
11) АПр 28 „Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви”;
12) АПр 30 „Напасване на протеза на горен или долен крайник”;
13) АПр 33 „Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема”;
14) АПр 34 „Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт”;
15) АПр 38.1 „Осигуряване на скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал. 2 от ЗЗО;
16) АПр 99 „Предсрочно изпълнение на дейностите по КП…”.

ІІІ. Клинични процедури

1) КПр 3 „Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене”;
2) КПр 4 „Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене;

Партньори
Alchemist Residence Philippopolis Пластична хирургия - Д-р Ангел Енчев Фондация Качество на Живот във FaceBook Mercedes Benz Stratis Gabriel - Cosmetic & Reconstructive Microsurgery Sonico Sotiris Gavriil Вашите гени за Вашето здраве
Интернет страница от БЛГР