Отделения

Хирургично отделение в Медлайн Клиник

Хирургия е модерно отделение в МБАЛ Медлайн в Пловдив, с добри хирурзи.

Болница "Медлайн" има сключен договор с НЗОК по следните клинични пътеки за отделението по Хирургия:

 • Клинична пътека № 074. Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика
 • Клинична пътека № 129. Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма
 • Клинична пътека № 130. Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми
 • Клинична пътека № 156. Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години
 • Клинична пътека № 157. Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години
 • Клинична пътека № 158. Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица над 18 години
 • Клинична пътека № 159. Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица под 18 години
 • Клинична пътека № 160. Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума, с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години
 • Клинична пътека № 161. Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума, с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години
 • Клинична пътека № 162. Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица над 18 години
 • Клинична пътека № 163. Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица под 18 години
 • Клинична пътека № 164. Оперативни процедури върху апендикс
 • Клинична пътека № 165. Хирургични интервенции за затваряне на стома
 • Клинична пътека № 166. Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство
 • Клинична пътека № 167. Оперативни процедури при хернии
 • Клинична пътека № 168. Оперативни процедури при хернии с инкарцерация
 • Клинична пътека № 169. Конвенционална холецистектомия
 • Клинична пътека № 170. Лапароскопска холецистектомия
 • Клинична пътека № 171. Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища
 • Клинична пътека № 173. Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест
 • Клинична пътека № 175. Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох със среден обем и сложност
 • Клинична пътека № 176. Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години
 • Клинична пътека № 178. Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдовореконструктивни операции
 • Клинична пътека № 179. Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis1 – 4 N0 – 2 M0 - 1
 • Клинична пътека № 180. Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия
 • Клинична пътека № 181. Оперативно лечение при остър перитонит
 • Клинична пътека № 182. Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси
 • Клинична пътека № 183. Консервативно лечение при остри коремни заболявания
 • Клинична пътека № 184. Животозастрашаващи инфекции на меките тъкани – хирургично лечение
 • Клинична пътека № 185. Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания
 • Клинична пътека № 186. Реконструктивни операции на женската гърда по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния
 • Клинична пътека № 187. Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези с голям и много голям обем и сложност
 • Клинична пътека № 188. Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези със среден обем и сложност
 • Клинична пътека № 189. Хирургично лечение при надбъбречни заболявания
 • Клинична пътека № 212. Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена
 • Клинична пътека № 214.1. Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания
 • Клинична пътека № 214.2. Спешни състояния в гръдната хирургия
Партньори
Alchemist Residence Philippopolis Пластична хирургия - Д-р Ангел Енчев Фондация Качество на Живот във FaceBook Mercedes Benz Stratis Gabriel - Cosmetic & Reconstructive Microsurgery Sonico Sotiris Gavriil
Интернет страница от БЛГР