Отделения

Клинична лаборатория в Болница Медлайн

Диагностични пакети изследвания в МБАЛ Медлайн

В модерната клинична лаборатория на МБАЛ Медлайн можете да се възползвате от широкат гама изследвания, извършвани 7 дни в седмицата, 365 дни в годината, както и от различни предлагани диагностични пакети. Клиничната лаборатория е акредитирана с най-висока оценка от Министерството на здравеопазването на Република България.

 

Лабораторни пакети

Чернодробна ф-я - разширен - тестове 30 лв.

***** Биохимия

 • Общ белтък (Total protein)
 • Албумин (Albumin)
 • Билирубин - общ ( Total Bilirubin )
 • Билирубин - директен ( Direct Bilirubin )
 • АсАТ (GOT; AST)
 • АлАТ (GPT; ALT)
 • Гама ГТ ( GGT )
 • Алкална Фосфатаза ( Alkaline Phosphatase )
 • ЛДХ ( LDH )

***** Кръвосъсирване

 • % активност по калиб.крива
 • секунди
 • INR
 • Фибриноген ( Fibrinogen )

СТАНДАРТ плюс - тестове 50 лв.

 • СУЕ ( ESR )

***** ПКК - 22 показателя

 • WBC ( Левкоцити - бр.)
 • Ly% (лимфоцити)
 • Mo% (моноцити)
 • Eos% (еозинофили)
 • Baso% (базофили)
 • Neu% (неутрофили)
 • Ly# (лимфоцити)
 • Mo# (моноцити)
 • Eos# (еозинофили)
 • Baso# (базофили)
 • Neu# (неутрофили)
 • RBC ( Еритроцити - бр.)
 • Hgb ( Хемоглобин )
 • Hct ( Хематокрит )
 • MCV (ср. обем на еритроцита)
 • MCH (ср. Hgb съдърж. в еритр. )
 • MCHC (ср. Hgb конц. в еритр.)
 • RDW (вариация на ерит. р-ие)
 • Plt ( Трoмбоцити )
 • MPV (ср. обем на тромбоцита)
 • Pct (Тромбокрит)
 • PDW (ширина на тр р-ие)
 • Гликиран Хемоглобин ( HbA1c )
 • Глюкоза ( Glucose )
 • Общ белтък (Total protein)
 • Албумин (Albumin)
 • Креатинин (Creatinine)
 • Урея ( Urea )
 • Пикочна киселина (Uric acid)
 • Холестерол - общ ( Total Cholesterol )
 • Холестерол - HDL-Cholesterol
 • Холестерол - LDL-Cholesterol
 • Холестерол VLDL-Cholesterol
 • Триглицериди (Triglyceride )
 • АсАТ (GOT; AST)
 • АлАТ (GPT; ALT)
 • Гама ГТ ( GGT )

Скрининг за остеопороза – тестове 60 лв.

***** ПКК - 22 показателя

 • WBC ( Левкоцити - бр.)
 • Ly% (лимфоцити)
 • Mo% (моноцити)
 • Eos% (еозинофили)
 • Baso% (базофили)
 • Neu% (неутрофили)
 • Ly# (лимфоцити)
 • Mo# (моноцити)
 • Eos# (еозинофили)
 • Baso# (базофили)
 • Neu# (неутрофили)
 • RBC ( Еритроцити - бр.)
 • Hgb ( Хемоглобин )
 • Hct ( Хематокрит )
 • MCV (ср. обем на еритроцита)
 • MCH (ср. Hgb съдърж. в еритр. )
 • MCHC (ср. Hgb конц. в еритр.)
 • RDW (вариация на ерит. р-ие)
 • Plt ( Трoмбоцити )
 • MPV (ср. обем на тромбоцита)
 • Pct (Тромбокрит)
 • PDW (ширина на тр р-ие)

***** Биохимия

 • Калций общ ( Ca ; Calcium )
 • Фосфор ( P ; Phosphate )
 • Beta-CrossLaps/serum
 • Витамин D total (25-OH Vitamin D)

ПРЕДОПЕРАТИВЕН МИНИМУМ - пакет 40 лв.

 • СУЕ ( ESR )

***** ПКК - 22 показателя

 • WBC ( Левкоцити - бр.)
 • Ly% (лимфоцити)
 • Mo% (моноцити)
 • Eos% (еозинофили)
 • Baso% (базофили)
 • Neu% (неутрофили)
 • Ly# (лимфоцити)
 • Mo# (моноцити)
 • Eos# (еозинофили)
 • Baso# (базофили)
 • Neu# (неутрофили)
 • RBC ( Еритроцити - бр.)
 • Hgb ( Хемоглобин )
 • Hct ( Хематокрит )
 • MCV (ср. обем на еритроцита)
 • MCH (ср. Hgb съдърж. в еритр. )
 • MCHC (ср. Hgb конц. в еритр.)
 • RDW (вариация на ерит. р-ие)
 • Plt ( Трoмбоцити )
 • MPV (ср. обем на тромбоцита)
 • Pct (Тромбокрит)
 • PDW (ширина на тр р-ие)

***** Биохимия

 • Глюкоза ( Glucose )
 • Общ белтък (Total protein)
 • Креатинин (Creatinine)
 • АсАТ (GOT; AST)
 • АлАТ (GPT; ALT)

***** Електролити

 • Калий ( K ; Potassium)
 • Натрий ( Na ; Sodium )

***** Кръвосъсирване

 • Време на кървене
 • % активност по калиб.крива
 • секунди
 • INR

***** Урина - ОХИ

 • Урина pH (Urine)
 • Урина - Относително тегло ( Specific gravity )
 • Урина - Белтък ( Protein )
 • Урина - Глюкоза ( Glucose )
 • Урина - Еритроцити (Erythrocytes)
 • Урина - Билирубин ( Bilirubin )
 • Урина - Уробилиноген ( Urobilinogen )
 • Урина - Нитрити ( Nitrite )
 • Урина - Кетони ( Ketones )
 • Седимент - Левкоцити ( Sediment WBCs )
 • Седимент - Еритроцити ( Sediment RBCs )
 • Седимент - Плоски епителни клетки ( SQECs )
 • Седим.- крист. пикочна киселина (Cryst. uric acid)
 • Седимент - кристали Са оксалати ( Ca oxalates )
 • Седимент - кристали уратни ( Amorphous urates )
 • Седимент - други наблюдавани ( Other observed)

***** Кръвна група

 • Кръвна група с-ма АВО
 • Rh (Резус фактор)

МЪЖЕ плюс - тестове 50 лв.

 • СУЕ ( ESR )

***** ПКК - 22 показателя

 • WBC ( Левкоцити - бр.)
 • Ly% (лимфоцити)
 • Mo% (моноцити)
 • Eos% (еозинофили)
 • Baso% (базофили)
 • Neu% (неутрофили)
 • Ly# (лимфоцити)
 • Mo# (моноцити)
 • Eos# (еозинофили)
 • Baso# (базофили)
 • Neu# (неутрофили)
 • RBC ( Еритроцити - бр.)
 • Hgb ( Хемоглобин )
 • Hct ( Хематокрит )
 • MCV (ср. обем на еритроцита)
 • MCH (ср. Hgb съдърж. в еритр. )
 • MCHC (ср. Hgb конц. в еритр.)
 • RDW (вариация на ерит. р-ие)
 • Plt ( Трoмбоцити )
 • MPV (ср. обем на тромбоцита)
 • Pct (Тромбокрит)
 • PDW (ширина на тр р-ие)
 • Глюкоза ( Glucose )
 • Общ белтък (Total protein)
 • Албумин (Albumin)
 • Креатинин (Creatinine)
 • Урея ( Urea )
 • Пикочна киселина (Uric acid)
 • Билирубин - общ ( Total Bilirubin )
 • Билирубин - директен ( Direct Bilirubin )
 • Холестерол - общ ( Total Cholesterol )
 • Холестерол - HDL-Cholesterol
 • Холестерол - LDL-Cholesterol
 • Триглицериди (Triglyceride )
 • АсАТ (GOT; AST)
 • АлАТ (GPT; ALT)
 • Гама ГТ ( GGT )
 • Алкална Фосфатаза ( Alkaline Phosphatase )
 • Калий ( K ; Potassium)
 • Натрий ( Na ; Sodium )
 • Калций общ ( Ca ; Calcium )
 • Маркер Tpsa
 • Тотален антиоксидантен статус /TAS/ + 20 лв.

ЛЕЙДИ Плюс - тестове 60 лв.

 • TSH ( Тиреотропен Хормон )
 • Prolactin ( Пролактин )
 • LH ( Лутеинизиращ Хормон )
 • FSH ( Фуликул Стим. Хормон )
 • Estradiol (Естрадиол)
 • Testosterone ( Тестостерон )

Кардио - тестове 50 лв.

***** ПКК - 22 показателя

 • WBC ( Левкоцити - бр.)
 • Ly% (лимфоцити)
 • Mo% (моноцити)
 • Eos% (еозинофили)
 • Baso% (базофили)
 • Neu% (неутрофили)
 • Ly# (лимфоцити)
 • Mo# (моноцити)
 • Eos# (еозинофили)
 • Baso# (базофили)
 • Neu# (неутрофили)
 • RBC ( Еритроцити - бр.)
 • Hgb ( Хемоглобин )
 • Hct ( Хематокрит )
 • MCV (ср. обем на еритроцита)
 • MCH (ср. Hgb съдърж. в еритр. )
 • MCHC (ср. Hgb конц. в еритр.)
 • RDW (вариация на ерит. р-ие)
 • Plt ( Трoмбоцити )
 • MPV (ср. обем на тромбоцита)
 • Pct (Тромбокрит)
 • PDW (ширина на тр р-ие)

***** Биохимия

 • Глюкоза ( Glucose )
 • Пикочна киселина (Uric acid)
 • Холестерол - общ ( Total Cholesterol )
 • Холестерол - HDL-Cholesterol
 • Холестерол - LDL-Cholesterol
 • Холестерол VLDL-Cholesterol
 • Триглицериди (Triglyceride )
 • АсАТ (GOT; AST)
 • АлАТ (GPT; ALT)
 • Гама ГТ ( GGT )
 • ЛДХ ( LDH )
 • CRP

***** Електролити

 • Калий ( K ; Potassium)
 • Натрий ( Na ; Sodium )

***** Урина - ОХИ

 • Урина pH (Urine)
 • Урина - Относително тегло ( Specific gravity )
 • Урина - Белтък ( Protein )
 • Урина - Глюкоза ( Glucose )
 • Урина - Еритроцити (Erythrocytes)
 • Урина - Билирубин ( Bilirubin )
 • Урина - Уробилиноген ( Urobilinogen )
 • Урина - Нитрити ( Nitrite )
 • Урина - Кетони ( Ketones )
 • Седимент - Левкоцити ( Sediment WBCs )
 • Седимент - Еритроцити ( Sediment RBCs )
 • Седимент - Плоски епителни клетки ( SQECs )
 • Седим.- крист. пикочна киселина (Cryst. uric acid)
 • Седимент - кристали Са оксалати ( Ca oxalates )
 • Седимент - кристали уратни ( Amorphous urates )

Диабет - мониторинг 40 лв.

***** Биохимия

 • Гликиран Хемоглобин ( HbA1c )
 • Глюкоза първа
 • Глюкоза втора
 • Глюкоза трета
 • Общ белтък (Total protein)
 • Албумин (Albumin)
 • Креатинин (Creatinine)
 • Урея ( Urea )

***** Урина - ОХИ

 • Урина pH (Urine)
 • Урина - Относително тегло ( Specific gravity )
 • Урина - Белтък ( Protein )
 • Урина - Глюкоза ( Glucose )
 • Урина - Еритроцити (Erythrocytes)
 • Урина - Билирубин ( Bilirubin )
 • Урина - Уробилиноген ( Urobilinogen )
 • Урина - Нитрити ( Nitrite )
 • Урина - Кетони ( Ketones )
 • Седимент - Левкоцити ( Sediment WBCs )
 • Седимент - Еритроцити ( Sediment RBCs )
 • Седимент - Плоски епителни клетки ( SQECs )
 • Седим.- крист. пикочна киселина (Cryst. uric acid)
 • Седимент - кристали Са оксалати ( Ca oxalates )
 • Седимент - кристали уратни ( Amorphous urates )
 • Седимент - други наблюдавани ( Other observed)
 • Микроалбумин в урина ( Microalbumin in urine )
 • Уринен албумин/Крeатинин ( UACR )
 • Креатинин в урина (Creatinine in Urine)

Body Building Start – тестове 80 лв.

***** ПКК - 22 показателя

 • WBC ( Левкоцити - бр.)
 • Ly% (лимфоцити)
 • Mo% (моноцити)
 • Eos% (еозинофили)
 • Baso% (базофили)
 • Neu% (неутрофили)
 • Ly# (лимфоцити)
 • Mo# (моноцити)
 • Eos# (еозинофили)
 • Baso# (базофили)
 • Neu# (неутрофили)
 • RBC ( Еритроцити - бр.)
 • Hgb ( Хемоглобин )
 • Hct ( Хематокрит )
 • MCV (ср. обем на еритроцита)
 • MCH (ср. Hgb съдърж. в еритр. )
 • MCHC (ср. Hgb конц. в еритр.)
 • RDW (вариация на ерит. р-ие)
 • Plt ( Трoмбоцити )
 • MPV (ср. обем на тромбоцита)
 • Pct (Тромбокрит)
 • PDW (ширина на тр р-ие)

***** Биохимия

 • Холестерол - общ ( Total Cholesterol )
 • Холестерол - HDL-Cholesterol
 • Холестерол - LDL-Cholesterol
 • Холестерол VLDL-Cholesterol
 • Триглицериди (Triglyceride )
 • АсАТ (GOT; AST)
 • АлАТ (GPT; ALT)
 • Гама ГТ ( GGT )
 • Prolactin ( Пролактин )
 • LH ( Лутеинизиращ Хормон )
 • FSH ( Фуликул Стим. Хормон )
 • Testosterone ( Тестостерон )
 • Тотален антиоксидантен статус /TAS/

Бъбречна ф-я - разширен - тестове 60 лв.

***** Биохимия

 • Общ белтък (Total protein)
 • Албумин (Albumin)
 • Креатинин (Creatinine)
 • Урея ( Urea )
 • Пикочна киселина (Uric acid)
 • Креат. клирънс (Creat clearance) - Cockroft-Gault
 • Калий ( K ; Potassium)
 • Натрий ( Na ; Sodium )
 • Калций общ ( Ca ; Calcium )
 • Фосфор ( P ; Phosphate )
 • Цистатин Ц / Cyst . C/

***** Урина - ОХИ

 • Урина pH (Urine)
 • Урина - Относително тегло ( Specific gravity )
 • Урина - Белтък ( Protein )
 • Урина - Глюкоза ( Glucose )
 • Урина - Еритроцити (Erythrocytes)
 • Урина - Билирубин ( Bilirubin )
 • Урина - Уробилиноген ( Urobilinogen )
 • Урина - Нитрити ( Nitrite )
 • Урина - Кетони ( Ketones )
 • Седимент - Левкоцити ( Sediment WBCs )
 • Седимент - Еритроцити ( Sediment RBCs )
 • Седимент - Плоски епителни клетки ( SQECs )
 • Седим.- крист. пикочна киселина (Cryst. uric acid)
 • Седимент - кристали Са оксалати ( Ca oxalates )
 • Седимент - кристали уратни ( Amorphous urates )
 • Седимент - други наблюдавани ( Other observed)
 • Белтък в диуреза (Protein in 24h Urine)

 

Партньори
Alchemist Residence Philippopolis Пластична хирургия - Д-р Ангел Енчев Фондация Качество на Живот във FaceBook Mercedes Benz Stratis Gabriel - Cosmetic & Reconstructive Microsurgery Sonico Sotiris Gavriil Вашите гени за Вашето здраве
Интернет страница от БЛГР