Отделения

Съдова хирургия - Отделение в МБАЛ Медлайн

В отделението по съдова хирургия се прилагат всички хирургични методи за лечение на острата и хронична артериална недостатъчност на периферните и магистрални артерии:

 • Травми на артериални и венозни съдове
 • Остри обтурационни инциденти - емболии и тромбози
 • Синдром на аортната дъга, болест на Такаясу, заболявания на сънните артерии
 • Тромбоза на абдоминалната аорта (синдром на Лериш), стенози и хронични обтурации на тазови, бедрени и подбедрени артерии, болест на Бюргер
 • Хронични заболявания на висцералните съдове - бъбречни (вазоренална хипертония) и мезентериални артерии
 • Вродени заболявания на артериалната, венозната и лимфна системи
 • Функционални съдови заболявания
 • Конструиране на постоянен съдов достъп за хемодиализа (артерио-венозни фистули и имплантиране на съдови протези)
 • Оперативно и консервативно лечение и на всички остри и хронични заболявания на венозната и лимфна системи
 • Осигуряване на денонощна спешна консултативна и оперативна помощ за всички звена в болницата
 • На неподвижни или трудноподвижни пациенти се предлагат прегледи, консултации и манипулации в домашни условия
Партньори
Alchemist Residence Philippopolis Пластична хирургия - Д-р Ангел Енчев Фондация Качество на Живот във FaceBook Mercedes Benz Stratis Gabriel - Cosmetic & Reconstructive Microsurgery Sonico Sotiris Gavriil
Интернет страница от БЛГР